Międzynarodowy Dzień Ziemi 2022

22 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Ziemi. To coroczne wydarzenie obchodzone jest w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą. Każdym obchodom towarzyszy inne hasło przewodnie. W 2022 roku brzmi ono „Inwestujmy w naszą planetę”. Ma ono zwrócić uwagę na konieczność gospodarczych zmian, które pomogłyby w zahamowaniu kryzysu klimatycznego.

W ramach obchodów Dnia Ziemi, w naszej szkole odbyły się zajęcia proekologiczne zwiększające świadomość wpływu jaki wywieramy na przyrodę i efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody oraz globalne ocieplenie. 

Komentowanie jest wyłączone.