Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2021/2022
 
Przewodnicząca: Judyta Kirpsza
Zastępca przewodniczącej: Marcin Wilczyński
Sekretarz: Mateusz Chomutnik
 
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Paulina Kondrat

Komentowanie jest wyłączone.