• Zajęcia wokalne

Rok szkolny 2023/24

Możliwość kształcenia głosu na zajęciach wokalnych daje uczniom ogromną szansę rozwinięcia zdolności wokalno – muzycznych i stanowi uzupełnienie lekcji muzyki w szkole. Jest to miejsce, gdzie spotyka się wielu utalentowanych uczniów z których część po ukończeniu wieku szkolnego będzie kontynuować swoją pasję muzykowania w ruchach amatorskich. Dla niektórych zaś, decydujących się na zawód muzyka, czas spędzony na zajęciach wokalnych jest etapem przygotowującym do nauki w szkołach muzycznych. Zajęcia wokalne uatrakcyjniają naukę szkolną, dają nauczycielowi szansę na osiągnięcie rezultatów wychowawczych z uczniami, którzy są nieśmiali, zahamowani lub nadpobudliwi, mają kłopoty ze współżyciem w grupie rówieśniczej. Śpiew jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, formą fizycznego i duchowego wyżycia, sposobem zabawy i odprężenia. Uczniowie poprzez śpiew poznają zasady muzyki, różne style muzyczne, uczą się interpretacji tekstu, kształcą słuch muzyczny, poczucie rytmu, wrażliwość i gust muzyczny. 

Zajęcia wokalne stwarzają możliwość pielęgnowania zainteresowań, rozwijania uzdolnień, a przede wszystkim uświadomienia dotąd nie odkrytych predyspozycji i umiejętności o charakterze aktorskim i wokalnym. Udział w koncertach, konkursach i festiwalach rozwija wiarę w siebie. Młodzi wykonawcy wytrwale pracują nad sobą przełamując nieśmiałość i walcząc z tremą podczas publicznych wystąpień. Ważnym celem jest również przygotowanie uczniów do wartościowego i racjonalnego spędzania czasu wolnego i świadomego uczestnictwa w kulturze.

Katarzyna Giba
 

 


Komentowanie jest wyłączone.