• Mały Erudyta

KOŁO MAŁEGO ERUDYTY W KLASIE II

Zajęcia mają na celu spełnienie potrzeb dzieci i rozwój ich zainteresowań w zakresie poznawania świata. Podczas zajęć uczniowie rozbudowują swoje słownictwo w różnych dziedzinach. Nauce towarzyszy zabawa oraz czynności twórcze, które wspomagają przyswajanie treści. Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo.


CELE:

– nabywanie wiedzy i umiejętności szkolnych,

– rozwijanie zainteresowań i zdolności,

– rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów,

poszerzanie umiejętności społecznych,

– rozwijanie umiejętności współdziałania i budowania więzi w grupie,

podnoszenie zdolności komunikacyjnych,

– rozbudzanie zainteresowania do samodzielnego dochodzenia do wiedzy,

– poprawa tempa pracy i umiejętności koncentrowania się na zadaniu,

– rozbudzanie twórczej i kreatywnej postawy,

– budowanie  pozytywnej samooceny i adekwatnego poczucia własnej wartości ucznia.

Aleksandra Sokołowicz

 

Komentowanie jest wyłączone.