• Fizjoterapia

Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 są prowadzone przez mgr Katarzynę Sarosiek w dwóch grupach – pierwszą z nich tworzą dzieci młodsze z oddziałów przedszkolnych, a grupę drugą uczniowie szkoły podstawowej.

Celem zajęć jest stwarzanie warunków umożliwiających prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka. Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności fizycznej organizmu oraz poprawa koordynacji ruchowej. Podczas zajęć fizjoterapii uczniowie uczą się celowości i płynności wykonywania ruchów, a ćwiczenia przez nich wykonywane sprzyjają zachowaniu pełnego zakresu ruchomości w stawach, długości, elastyczności oraz siły i wytrzymałości mięśni. Kolejnym celem jest utrwalanie prawidłowych wzorców ruchowych oraz obniżenie spastyczności mięśni. Wśród metod stosowanych podczas zajęć są: kinezyterapia, elementy metody Ruchu Rozwijającego W. Scherborne, elementy metody SI oraz elementy masażu leczniczego. Zastosowanie w procesie usprawniania ruchowego różnych form i metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów objętych terapią ma na celu osiągnięcie pozytywnych efektów całokształtu działań.

 

Komentowanie jest wyłączone.