• Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój. Grupa, w której odbywają się zajęcia powinna być niewielka, najbardziej pożądana to kilkuosobowa, do pięciu osób, gdyż mała liczebność podnosi efektywność zajęć.

Stosuje się tu różne formy i metody pomocy, urozmaicone wieloma grami edukacyjnymi, programami komputerowymi i podłogą multimedialną.

Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych poprzez:

– ćwiczenie poprawy koncentracji uwagi na danej czynności, spostrzegawczości,

– ćwiczenie poprawy pamięci i logicznego myślenia,

– doskonalenie sprawności ruchowej,

– polepszanie funkcji wzrokowej wraz z funkcją orientacji przestrzennej,

– usprawnianie funkcji słuchowej,

– doskonalenie sprawności manualnej,

– kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,

– poprawę umiejętności czytania,

– usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej,

– doskonalenie umiejętności pisania,

– poprawę umiejętności liczenia wraz z wykonywaniem średniej trudności działań matematycznych,

– ulepszanie umiejętności stosowania poprawnej ortografii.

Podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych stosuje się również inne pokrewne elementy technik stymulujących rozwój umiejętności szkolnych dziecka, np.:

– elementy arteterapii,

– Kinezjologia Edukacyjna, metoda Dennisona,

– elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

– elementy Integracji Sensorycznej,

– metody relaksacyjne.

Komentowanie jest wyłączone.