• Sensoplastyka

Rok szkolny 2023/24

Zajęcia odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Są skierowane do dzieci

w wieku od 2,5 do 4 lat (najmłodsza grupa przedszkolna Bączki). Celem zajęć jest stymulacja zmysłów poprzez twórczą aktywność oraz rozwijanie motoryki małej oraz ogólnej percepcji. Sensoplastyka dostarcza dzieciom wielu wrażeń, m.in. dotykowych, węchowych, smakowych, czuciowych.

Małgorzata Urban

„Sensoplastyka” to różne aktywności plastyczne, które angażują jednocześnie kilka zmysłów: węch, wzrok, dotyk, słuch, smak. Zabawy sensoplastyczne wpływają na rozwój całego organizmu. Rozwijają kreatywność, zdolności manualne oraz poszerzają świat doznań dziecka.

Cele ogólne:

 •     budowanie twórczych i samodzielnych osobowości,
 •     rozwijanie wyobraźni, kreatywności i zainteresowania otaczającym światem,
 •     rozwijanie naturalnej ekspresji twórczej,
 •     poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
 • poszerzanie umiejętności społecznych,
 • podnoszenie zdolności komunikacyjnych.

Zajęcia te są elementem uatrakcyjniającym program przedszkolny. W Oddziale Przedszkolnym B prowadzi je mgr Marta Zaleska.

 

Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 odbywają się w grupie przedszkolnej „C”.

Głównym celem jest stymulowanie zmysłów: dotyku, węchu, wzroku, smaku oraz doskonalenie sprawności manualnych.

Podczas zajęć wykorzystywane są m.in. tworzone przez dzieci różnego rodzaju masy plastyczne na bazie naturalnych produktów spożywczych.

Dzieci czerpią radość i satysfakcję z kreatywnego działania, uwalniają swoją naturalną ekspresję twórczą, rozwijają zdolności i zainteresowania.

Wspólne wykonywanie zadań pozytywnie wpływa na integrację grupy, podnosi zdolności komunikacyjne i społeczne.

 


Cele zajęć:

 • wpływanie na rozwój osobisty dziecka,
 • kształtowanie kompetencji intra i interpersonalnych,
 • wspomaganie budowania świadomości ciała i przestrzeni dzieci,
 • wpływanie na rozwój dużej i malej motoryki,
 • wpływanie na stymulację wszystkich 5 zmysłów,
 • wpływanie na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
 • pogłębienie kontaktu emocjonalnego z dziećmi – budowanie w ten sposób ich poczucia bezpieczeństwa,
 • budzenie ciekawości poznawczej,
 • doskonalenie umiejętności współpracy,
 • kształtowanie kreatywności i aktywności.

Przykładowe zajęcia:

Wspólne robienie masy solnej, zabawy z różnymi strukturami (miękkie, twarde, chropowate, puszyste itp.). Tworzenie jesiennego dywanu z darów lasu (szyszki, liście, żołędzie, kasztany). Zabawy z piaskiem kinetycznym. Tworzenie sensorycznych wypieków, wspólna nauka prostych przepisów kulinarnych. Przygotowywanie cieczy nienewtonowskiej. Zabawa w makaronowe robaki.

Oddział przedszkolny A „Bączki”

Komentowanie jest wyłączone.