• Koło edukacyjne „Młody Alchemik”

Zajęcia mają na celu rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Uczniowie wdrażani są do samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków, rozwiązywania problemów oraz stosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym. W programie koła istotną rolę odgrywa kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami, najczęściej aktywizującymi. Obrane metody mobilizują ucznia do samodzielnego zdobywania i weryfikowania informacji. Dzięki temu uczniowie nauczą się podejmować decyzje, funkcjonować w grupie i odpowiadać za własne działania.

Komentowanie jest wyłączone.