Biblioteka

Bibliotekarz: Małgorzata Tokarewicz

Godziny pracy Biblioteki:

Poniedziałek 11.45 – 12.45

Wtorek 9.40 – 11.40

Środa 10.35 – 13.35

Czwartek nieczynna

Piątek 11.30 – 13.30

 

PROGRAM POPRAWY STANU CZYTELNICTWA „Z KSIĄŻKĄ PRZEZ ROK SZKOLNY”

Program ma charakter długofalowy. Jest realizowany w ciągu całego cyklu kształcenia w szkole podstawowej. Na każdy rok szkolny jest opracowywany plan działań szczegółowych dotyczących realizacji programu, stanowiący jednocześnie plan pracy biblioteki szkolnej.

Zadania realizowane w czasie pracy bibliotekarza:

– prowadzenie lekcji bibliotecznych, inspirowanie uczniów do rozszerzania wiedzy o świecie przez książki,

– rozmowy z czytelnikami o książkach i ciekawych artykułach w czasopismach,

– kierowanie lekturą czytelników bardziej zaawansowanych,

– pomoc dla uczniów przygotowujących się do konkursów, sprawdzianów kompetencji, testów,

– otaczanie opieką uczniów stroniących od książki i biblioteki,

– praca z uczniem zdolnym,

– rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową,

– propaganda wizualna,

– wystawy książek popularnonaukowych z różnych dziedzin wiedzy,

– wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego,

– wyrabianie nawyku/ pod kierunkiem bibliotekarza/ samodzielnego wyszukiwania książek na określony temat,

– inspirowanie czytelnictwa w szkole – wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury

-„Książka w każdym domu” – udostępnienie aktualnego kanonu lektur dla uczniów i rodziców

– organizowanie konkursów, spotkań z autorami, wyjazdów do Biblioteki Publicznej w Sokółce.

Małgorzata Tokarewicz

 

 


Archiwum

Bibliotekarz: Justyna Maksimczyk, Teresa Stefanowicz

Godziny pracy Biblioteki:

Poniedziałek : 9:45- 10:50  12:45- 13:40

Środa : 8:55 – 10:55

Czwartek: 7:55 – 8:55  10:45 – 11:45

Piątek: 10:50 – 11:50

PROGRAM POPRAWY STANU CZYTELNICTWA „Z KSIĄŻKĄ PRZEZ ROK SZKOLNY”

Program ma charakter długofalowy. Powinien być realizowany w ciągu całego cyklu kształcenia w szkole podstawowej. Na każdy rok szkolny (począwszy od bieżącego) będzie opracowywany plan działań szczegółowych dotyczących realizacji programu, stanowiący jednocześnie plan pracy biblioteki szkolnej.

Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest zainicjowanie pierwszych kontaktów najmłodszych uczniów szkoły podstawowej z książką oraz motywowanie do czytelnictwa dzieci starszych.

Plan działań szczegółowych na bieżący rok szkolny uwzględnia setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, jak również cykliczne święta biblioteczne:
Miesiąc Bibliotek Szkolnych – październik;

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – 2 kwietnia;

Tydzień Bibliotek i Bibliotekarza -08.05 – 15.05.

Zaplanowano również wspólnie z nauczycielem polonistą i wychowawcami klas liczne konkursy literackie i imprezy czytelnicze.

Koło Przyjaciół Biblioteki

Koło skupia 7 członków, miłośników książek, którzy są zainteresowani działalnością biblioteki, dobrowolnie uczestniczą w jej pracach.
Celem powstałego Koła jest zdobywanie szerokiej wiedzy o książce i bibliotece, nabywanie praktycznych umiejętności z zakresu prac bibliotecznych oraz promowanie biblioteki na terenie Szkoły i środowiska lokalnego.

W Bibliotece

  1. Wiersz dla Niepodległej – konkurs

3 października w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce odbył się konkurs poetycki na autorski utwór o tematyce patriotycznej, przeznaczony dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych gminy Sokółka. Naszą Szkołę reprezentowało 6 uczestników z klasy szóstej i ósmej. Szymon Grynczel – ucz. klasy VI naszej Szkoły zajął I miejsce, wyróżnienie w tym konkursie otrzymał również uczeń klasy szóstej Jakub Chomutnik.

  1. Wizyta w Bibliotece Publicznej w Sokółce– Oddział dla Dzieci

22 października 2018 to dzień 40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II.

W tym dniu uczniowie klasy VIII naszej Szkoły oraz członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki odwiedzili Bibliotekę Publiczną w Sokółce. Pani Marta Wojewódzka – Szoda– pracownik tej Biblioteki przypomniała nam niezwykłe życie Św. Jana Pawła II. Wysłuchaliśmy wierszy Papieża-poety, poznaliśmy szlaki górskie, które ukochał ten wyjątkowy Góral, próbowaliśmy zliczyć pokonane kilometry Jego pielgrzymich wypraw do niezliczonych krajów świata. Były wzruszenia, melancholia, uśmiech związany z pogodnymi wspomnieniami o tym wielkim Polaku.,

W drugiej części spotkania podjęliśmy temat naszej przyszłości zawodowej. Uczniowie kl. VI i VIII zapoznawali się z zawodem bibliotekarza z racji ich udziału w programie „Doradztwo zawodowe” oraz przynależności do Koła Przyjaciół Biblioteki. Kierownik Oddziału dla Dzieci BP w Sokółce, Jadwiga Słoma,  opowiedziała gościom o tym, jaką drogę edukacyjną należy przebyć, by móc w pełni realizować się w roli bibliotekarza; jakie w bibliotece publicznej czekają nas zadania i wyzwania; jakie są blaski i cienie omawianego zawodu.

  1. Inscenizacja wiersza „Opowiedział dzięcioł sowie”

18 października w ramach obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych -członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki przygotowali przedstawienie na podstawie inscenizacji J. Brzechwy „Opowiedział dzięcioł sowie” dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III.

  1. Za co kocham Polskę – konkurs plastyczny

14.11.2018 roku w Oddziale dla dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych o tematyce patriotycznej. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować prace z wykorzystaniem różnych technik plastycznych i środków wyrazu. Prace tematycznie miały nawiązywać do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W konkursie wzięły udział dwie osoby z naszej Szkoły : Angelika Sikorska – kl II, Julia Radziewicz – kl. II. Wyróżnienie uzyskała Angelika Sikorska.

  1. Mała książka wielki człowiek

21.11. gościliśmy w naszej Szkole bibliotekarkę Oddziału dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce. Pani Marta Wojewódzka-Szoda, przybyła do najmłodszej grupy przedszkolaków na spotkanie pełne atrakcji.

Po zapoznaniu się z dziećmi i wychowawcami, przeczytała im książeczkę i zachęciła
do aktywnego słuchania, poprzez udział we wspólnej zabawie.
Potem trzylatki, których rodzice wyrazili chęć udziału w projekcie Mała Książka Wielki Człowiek, otrzymały swoje karty czytelnika i upominkowe książeczki dla siebie i rodziców. W naszym rozumieniu jednak, dzięki projektowi dzieci zyskują zdecydowanie więcej. Kontakt z książką od najmłodszych lat, przynosi wspaniałe owoce w całym dojrzałym życiu.

Witamy w gronie naszych czytelników!

  1. Teatrzyk kamishibai

14.01. do przedszkolaków naszej Szkoły przybyła Bibliotekarka Oddziału dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce by spełnić noworoczne życzenie dzieci i zaprezentować im teatrzyk kamishibai.

Dzieci bardzo lubią bajkę „Trzy małe świnki”, stąd ich wybór padł na tę właśnie historię, którą zapragnęły obejrzeć w formie teatrzyku. Nasi mali widzowie sprawdzili się doskonale jako aktywni słuchacze. Bezbłędnie uzupełniali tekst narratora,

  1. Światowy Dzień Poezji, Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady.

25.03 z racji przypadającego Dnia Poezji przybyły do naszej Szkoły panie bibliotekarki z Oddziału Dziecięcego Biblioteki Publicznej w Sokółce, które przeprowadziły w klasie VI bardzo ciekawe zajęcia na temat „Dziecięca twarz poezji” Przygotowana na tę okazję prezentacja multimedialna oraz zestaw książek pomogły bliżej zapoznać się z tego typu utworami. Okazało się, że także szóstoklasiści znajdują coś dla siebie wśród propozycji tego rodzaju literatury.

Wspólna lektura wybranych utworów sprawiła wszystkim ogromną radość i uświadomiła, że możemy po nią sięgać nie tylko z konieczności, ale także dla rozrywki, a w sposób nienachalny pomoże nam ona w rozwijaniu naszych sprawności językowych.

Część zajęć była poświęcona akcji: Ogólnopolskie czytanie Jeżycjady, której celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży książek Małgorzaty Musierowicz. Myślę, że czytane fragmenty książek autorki (motta życiowe) zapadną uczniom na długo
w pamięci.

 

  1. Pasowanie na czytelnika

W przypadający 02 kwietnia Dzień Książki dla Dzieci w naszej Szkole odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej. Program artystyczny tej uroczystości przygotowali członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki. Pierwszoklasiści doskonale przeszli chrzest bojowy ze znajomości utworów literatury dziecięcej, złożyli uroczyste ślubowanie i są już pełnoprawnymi czytelnikami szkolnej biblioteki. Na zakończenie uroczystości z rąk pani wicedyrektor Izabeli Eichler – Macutkiewicz otrzymali pamiątkowe dyplomy i książeczki.

Komentowanie jest wyłączone.