• Doświadczenia i eksperymenty

Jednym ze sposobów zaspokojenia ciekawości dzieci są zabawy badawcze i eksperymenty. Przyczyniają się one do wszechstronnego rozwoju dziecka. Rozwijają umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego, porównywania, planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań a tym samym poszerzają horyzonty myślowe małych badaczy. Rozwiązując problem różnymi metodami, dziecko prowokowane jest do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków oraz formułowania wniosków.
Zajęcia prowadzone są w oddziale przedszkolnym A przez mgr Justynę Zbrzeźniak oraz w oddziale przedszkolnym B przez mgr Martę Zaleską.

Komentowanie jest wyłączone.