• Zajęcia kulinarne

Zajęcia terapii kulinarnej są okazją do rozwijania przez dzieci zamiłowania do gotowania. Uczniowie mają możliwość nauczenia się przygotowywania prostych potraw np. pieczenie ciast, robienie deserów, sałatek, kanapek, potraw z mięsa, warzyw, makaronów itd.

W zajęciach bierze udział 12 uczniów, którzy także poznają zasady higienicznego, zdrowego żywienia oraz wpływu diety na poprawę stanu zdrowia. W ramach terapii kulinarnej uczniowie realizują zajęcia o następującej tematyce:

– nauka odmierzania odpowiednich proporcji składników,

– nauka łączenia różnorodnych pokarmów,

– profilaktyka zdrowego sposobu odżywiania się,

– wdrażanie do oszczędnego gospodarowania żywnością,

– nauka obsługi i dbałości o urządzenia kuchenne,

– nauka kulturalnego, estetycznego i higienicznego podawania o posiłków,

– rozwój swoich zainteresowań i zdolności,

– integracja dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, nawiązywanie kontaktów i nauka współorganizacji pracy

-podnoszenie zdolności komunikacyjnych i społecznych w tym współdziałania w grupie,

– socjalizacja uczniów – uczenie się norm, wartości i poszerzanie umiejętności społecznych,

– budowanie poczucia własnej wartości, podnoszenia samooceny przez zadowolenie z wykonania swojej potrawy,

– nabywanie wiedzy i umiejętność rozwiązywania problemów, a także radzenia sobie z niepowodzeniami,

– stworzenie warunków zapewniających poczucie bezpieczeństwa, rozwoju kreatywności,

– rozwijanie samorządności po przez dobieranie swoich dodatków, kreację swojej potrawy

– estetykę podawania potraw,

– naukę podstawowych zasad nakrywania stołu,

– poznawania wartości odżywczych produktów żywnościowych,

– wykonywanie zajęć pomocniczych w kuchni

W roku szkolnym 2023/2014 zajęcia prowadzi Małgorzata Ewa Tokarewicz

Komentowanie jest wyłączone.