• Gry zespołowe

Zajęcia przewidziane są dla uczniów klas podstawowych I – III mających predyspozycje do uprawiania sportów zespołowych tj. piłka ręczna, koszykówka oraz siatkówka. Zajęcia są prowadzone w ramach zajęć dodatkowych w wymiarze 2 godz. tygodniowo. W czasie zajęć uczniowie opanowują założone w programie elementy techniki i taktyki gier zespołowych. Ważnym elementem zajęć jest rozwijanie wśród uczniów zasady „fair play”. Uczestnictwo w zajęciach kształtuje wśród uczniów postawę prozdrowotną i umiejętność zagospodarowania sobie czasu wolnego. Wdraża do aktywnego i systematycznego uprawiania sportu.

Zajęcia odbywają się na boisku lub korytarzu szkolnym w grupach do 12 osób. Uczniowie wykazujący zainteresowanie piłką siatkową, piłką nożną, koszykówką, piłką ręczną i uczestniczący w zajęciach, będą mogli sprawdzić stopień opanowania swoich umiejętności, uczestnicząc w mini turniejach i rozgrywkach szkolnych.

Cele ogólne:

– propagowanie koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej wśród młodzieży,

– dbanie o prawidłowy rozwój młodzieży i utrzymanie jej w dobrej sprawności fizycznej,

– wdrażanie młodzieży do aktywnego i zdrowego stylu życia,

– zachęcanie młodzieży do spędzania czasu wolnego na zajęciach sportowych,

– organizacja meczy towarzyskich i turniejów,

– przygotowanie drużyny do rozgrywek powiatowych, rejonowych, wojewódzkich,

– propagowanie idei fair-play w życiu sportowym i pozasportowym,

– integracja środowiskowa,

– nauka podejmowania decyzji,

ukierunkowanie zainteresowań do dalszej edukacji,

– nabywanie wiedzy i umiejętności społecznych,

– rozwijanie zainteresowań i zdolności,

– poszerzanie umiejętności społecznych,

– podnoszenie zdolności komunikacyjnych,

– poprawa tempa pracy i umiejętności koncentrowania się na zadaniu.

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia prowadzi mgr Kostko Karolina.

Komentowanie jest wyłączone.