Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Monika Szyluk – przewodnicząca

Kamila Żywolewska – zastępca przewodniczącego

Michał Samojlik– skarbnik 

 

Komisja Rewizyjna:

Rafał Leosz – przewodnicząca

Joanna Kowalik – zastępca przewodniczącego

Agnieszka Marcinkiewicz- sekretarz

Komentowanie jest wyłączone.