• Zabawy logopedyczne

Terapia logopedyczna

Grupa Bączki

1×45 minut tygodniowo

 

Cele główne:

  • Rozwijanie mowy czynnej i biernej.
  • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej.
  • Poprawa motoryki dużej i małej.
  • Usprawnianie narządów artykulacyjnych
  • Rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa (mowa czynna i bierna).
  • Doskonalenie pamięci słuchowej i słuchu fonematycznego.
  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.
  • Ćwiczenia umiejętności grafomotorycznych.
  • Pozytywne wzmacnianie dziecka, pomoc w radzeniu sobie z emocjami i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych.

 

Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne:

– „kląskanie” językiem o podniebienie twarde,

– dotykanie czubkiem języka na zmianę dolnych i górnych zębów przy silnie opuszczonej żuchwie,

– unoszenie czubka języka do wałka dziąsłowego,

– głośne wymawianie głoski ,,a” z jednoczesnym unoszeniem języka do wałka dziąsłowego,

– kilkakrotne uderzanie czubkiem języka o wałek dziąsłowy,

– wielokrotne wymawianie sylaby ,,da” z głoską ,,d” realizowaną dziąsłowo

– lizanie podniebienia przy otwartych ustach,

– wypychanie językiem policzków,

– szybkie zmienianie układu ust „uśmiech” – „ryjek”,

– utrzymywanie na wargach zwiniętych w „ryjek” kółeczka z cienkiego drucika, podczas wykonywania ćwiczeń manualnych (chodzi o odwrócenie uwago od wykonywanego ruchu warg, by ćwiczona czynność wykonywana była automatycznie),

– wykonywanie ruchów imitujących gwizdanie i cmokanie,

– zakładanie wargi dolnej na górną i odwrotnie,

– parskanie,

– półuśmiech-odciąganie na przemian kącików warg,

– nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza ustami lub nosem

– ćwiczenia z rurką (przenoszenie kawałków papieru),

– ziewanie,

– opuszczanie i unoszenie żuchwy ku górze,

– wykonywanie ruchów poziomych, raz z wargami rozchylonymi, raz z zamkniętymi,

 

Ćwiczenia kompetencji komunikacyjnych:

– rozwijanie zabawy wymagającej interakcji z innymi,

– zwracanie uwagi na kontakt wzrokowy,

– rozwijanie naśladownictwa dźwiękowego,

– kierowanie komunikatów zaczynających się imieniem dziecka,

– nauka zwracania się o pomoc z wykorzystywaniem prostych gestów,

– rozwijanie mowy czynnej i biernej

 

Usprawnianie kompetencji społecznych:

– rozwijanie emocji: rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych u siebie i innych, wyrażanie emocji przez gesty, mimikę twarzy, odpowiednie reagowanie na różne sytuacje, wyrażanie emocji środkami plastycznymi, muzycznymi, nauka panowania nad emocjami, radzenie sobie ze stresem, relaksacja,

–uczenie i wzmacnianie komunikacji niewerbalnej: kontakt wzrokowy, rozpoznania mowy ciała,

– usprawnianie umiejętności społecznych (zawieranie znajomości, słuchanie, pytanie, odmawianie, inicjowanie rozmowy),

– ćwiczenia zachowania w różnych sytuacjach społecznych (dostosowanie zachowania do zachowań innych osób, miejsc, sytuacji, przestrzeganie zasad i norm społecznych, nauka rozumienia i respektowania potrzeb innych osób).

 

Ćwiczenia rozwijające słownik czynny i bierny:

– rozwijanie mowy poprzez nazywanie i wskazywanie przedmiotów i nazw na obrazkach, w otoczeniu,

– oglądanie obrazków i opowiadanie ilustracji,

– gry i zabawy ortofoniczne.

 

Ćwiczenia sprawności grafomotorycznej:

– kolorowanie, rysowanie,

– nawlekanie,

– rysowanie po śladzie,

– zamalowywanie konturów,

– zabawy zręcznościowe.

Komentowanie jest wyłączone.