Doposażenie pracowni

W ramach realizowanego projektu przez szkołę pt.: „Kompetentna i kreatywna szkoła – projekt edukacyjno – rozwojowy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie ” zakupione zostały pomoce dydaktyczne, które są wykorzystywane podczas codziennych zajęć lekcyjnych, zajęć dodatkowych, w tym rozwijających zainteresowania uczniów oraz zajęć specjalistycznych.

Komentowanie jest wyłączone.