• Zajęcia fotograficzne

Na zajęciach terapii za pomocą fotografii dzieci nie tylko uczą się wykonywania poprawnych zdjęć. Umiejętność fotografowania pozwala uczniom widzieć więcej, inaczej – spoglądać na świat z innej perspektywy. Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju poznawczego, społecznego, motorycznego dzieci z naszej szkoły.

Lekcje umożliwiają uczniom poszerzenie swoich umiejętności i zainteresowań w dziedzinie fotografii. Zajęcia mają oddziaływanie profilaktyczne, gdyż bezpośrednio rozwijają zasoby indywidualne dzieci. Kształtują ich umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, podejmowania odpowiednich decyzji, a także usprawniają mechanizmy samokontroli i dają poczucie własnej wartości oraz skuteczności.

CELE OGÓLNE:
• Rozwijanie kreatywności oraz twórczości ucznia
Poszerzanie umiejętności społecznych
Rozwijanie zdolności komunikacyjnych
Rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu
• Rozumienie związków między człowiekiem a jego naturalnym otoczeniem
• Wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów
• Przygotowywanie do samodzielnych działań twórczych
• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, zdobywanie wiedzy i umiejętności szkolnych
• Rozwijanie zainteresowań życiem społeczności szkolnej i środowiska lokalnego
• Kształtowanie postawy poszanowania przyrody
• Wyrobienie nawyków dbania o otoczenie przyrodnicze
Poprawę tempa pracy i umiejętności koncentrowania się na zadaniach
Budowanie  pozytywnej samooceny i adekwatnego poczucia własnej wartości
integracja uczniów niepełnosprawnych z uczniami pełnosprawnymi

Zajęcia odbywają się cyklicznie raz w tygodniu, przez jedną godzinę. Na zajęcia uczęszcza siedmiu uczniów w roku szkolnym 2023/2024.

Małgorzata Ewa Tokarewicz

Komentowanie jest wyłączone.