• Koło informatyczne

 Koło informatyczne realizowane jest w kl. VI i VII po 1 godzinie tygodniowo.

Cele zajęć:

– sprzyjanie ogólnemu rozwojowi osobowości ucznia,

– rozwijanie zainteresowań informatycznych i technicznych uczniów poprzez wzbogacenie

  i poszerzenie wiedzy informatycznej,

– kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków,

– rozwiązywanie postawionych problemów,

– bezpieczne korzystanie z Internetu,

– umiejętność obsługi programów komputerowych i programów online,

– umiejętność kodowania za pomocą programów online.

 

                                                                                                                   Andrzej Klim

Komentowanie jest wyłączone.