• Zajęcia ruchowe w OP

Aktywność fizyczna jest niezbędnym elementem życia człowieka. Wynika z wrodzonych potrzeb organizmu i nabytych umiejętności. Odpowiednio dobrana aktywność ruchowa sprzyja  prawidłowemu rozwojowi ciała i zachowaniu zdrowia. Ruch kształtuje mięśnie, wpływa na prawidłowy wzrost i kształt kości, rozwija układ krążeniowo-oddechowy, podnosi sprawność i wydolność fizyczną. Aby przyniosła odpowiednie efekty, powinna być systematyczna.

Ogólny cel programu: wytworzenie u uczniów nawyku utrzymania prawidłowej postawy i umiejętne stosowanie go w życiu.

Cele szczegółowe:

 1. Objęcie działalnością korekcyjną dzieci w grupach dyspanseryjnych:

a) płaskostopie

b) skrzywienie kręgosłupa

c) boczne skrzywienie kręgosłupa:

– plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy wklęsło-okrągłe.

 1. Uświadomienie dziecku jego defektu i konsekwencji wynikających z wystąpienia wady postawy.
 2. Wyeliminowanie ewentualnych kompleksów psychicznych i fizycznych spowodowanych uczestnictwem w zajęciach korekcyjnych (pogadanki indywidualne i grupowe).
 3. Uświadomienie rodzicom przyczyn i skutków wystąpienia wad postawy oraz wskazań i przeciwwskazań (pogadanki indywidualne i zespołowe).
 4. Ćwiczenia ogólnorozwojowe mające na celu harmonijny rozwój fizyczny oraz wzmożenie wydolności dziecka i sprawności fizyczno-ruchowej.
 5. Nauka umiejętności skorygowania wady przez przyswojenie korekcji lokalnych, a następnie globalnych, rozciągnięcie grup mięśni przykurczonych i wzmocnienie osłabionych.
 6. Ćwiczenia specjalne hamujące określoną wadę postawy.
 7. Kształtowanie odruchu – nawyku prawidłowej postawy.
 8. Wyrabianie wytrwałości posturalnej, tj. zdolności do długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy poprzez ćwiczenia wyprostne (ćwiczenia elongacyjne).
 9. Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w różnych warunkach, zbliżonych do warunków życia codziennego (automotywacja), bez udziału świadomości.
 10. Ćwiczenia oddechowe:

– nauka prawidłowego oddychania w trakcie wykonywania ćwiczenia,

– zwiększenie pojemności życiowej płuc,

– oddychanie brzuszne i piersiowe,

– zwiększenie wentylacji płuc.

 1. Kontrola oceny postawy ciała dzieci z grup dyspanseryjnych.
 2. Współpraca z lekarzem ortopedą, pielęgniarką, wychowawcą, rodzicami i opiekunami.
 3. Higiena osobista ucznia.
 4. Nabywanie wiedzy i umiejętności społecznych.
 5. Rozwijanie zainteresowań i zdolności.
 6. Poszerzanie umiejętności społecznych.
 7. Podnoszenie zdolności komunikacyjnych.
 8. Poprawa tempa pracy i umiejętności koncentrowania się na zadaniu.
 9. Budowanie pozytywnej samooceny i adekwatnego poczucia własnej wartości ucznia.

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia prowadzi mgr Kostko Karolina.

Komentowanie jest wyłączone.