• Origami

ORIGAMI to sztuka składania papieru pochodząca z Japonii, w której nie używa się nożyczek i kleju. Nazwa pochodzi od połączenia słów ORI- zginać i KAMI – papier.
Jest to metoda, narzędzie wspierające rozwój dziecka. Origami pobudza układ nerwowy, integrując w czasie składania papieru pracę obu półkul mózgowych. Dzięki temu dziecko odbiera wrażenia angażując wszystkie możliwe zmysły.
Zajęcia origami mają za zadanie rozwijać, kształtować, odkrywać talenty, zdolności i zainteresowania uczniów. Stosowanie na zajęciach sztuki origami pomaga stworzyć atmosferę aktywności twórczej, dokładności i precyzji manualnej, zachęca do tworzenia przez wszystkich uczniów, bez względu na ich indywidualne uzdolnienia, zapewnia osiągnięcie sukcesu, motywuje do dalszej pracy. Origami wymaga precyzji składania, koncentracji, wykonania poszczególnych czynności w ściśle określonej kolejności, ma to wpływ na naukę logicznego myślenia. Tworzenie przez origami w sprawia dzieciom radość i daje satysfakcję z wykonanej pracy.
Program będzie realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo w roku szkolnym 2023/2024 na zajęciach dodatkowych dla uczniów klas III-VI.


Cele zajęć:
• rozwijanie wrażliwości plastyczno – technicznej,
• budzenie i rozwijanie zainteresowań,
• rozwijanie sprawności manualnej.
• poznawanie sztuki składania papieru origami, elementy papieroplastyki,
• usprawnianie pamięci wzrokowej i wyobraźni przestrzennej,
• rozwijanie pomysłowości twórczej, poszukiwania inspiracji i nietypowych rozwiązań,
• rozwijanie zainteresowań twórczych,
• rozwijanie sprawności manualnej,
rozbudzanie postawy twórczej,
• budzenie wrażliwości estetycznej, odkrywanie radości tworzenia piękna,
• ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
• rozumienie rysunków oraz przetwarzanie ich na czynności manualne,
• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
• wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystywania materiałów.
podnoszenie zdolności komunikacyjnych i społecznych
• zachęcanie do samodzielnego organizowania czasu wolnego i wypełniania go w sposób niekonwencjonalny,
• kształtowanie umiejętności wykorzystywania powstałych prac dla własnych potrzeb,
• wdrażanie do staranności i dokładności w wykonywaniu podjętej pracy oraz doprowadzaniu pracy do efektu końcowego,
poszerzanie umiejętności społecznych,
• rozwój postawy samorealizacji i tolerancji,
• kształcenie umiejętności współdziałania w zespole, współpracy i pomocy innym,
poprawę tempa pracy i umiejętności koncentrowania się na zadaniu
budowanie  pozytywnej samooceny i adekwatnego poczucia własnej wartości u ucznia
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych
integracja uczniów niepełnosprawnych z uczniami pełnosprawnymi

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia prowadzi Małgorzata Ewa Tokarewicz

 

Komentowanie jest wyłączone.