• Koło teatralne

KOŁO TEATRALNE

MAŁY AKTOR- WIELKIE MOŻLIEWOŚCI

Zajęcia koła teatralnego pt. „Mały aktor- wielkie możliwości” realizowane są w grupie przedszkolnej Żabki w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Głównym celem zajęć jest rozbudzanie dziecięcej kreatywności oraz swobodnej ekspresji twórczej. Metody stosowane na zajęciach mają na celu zaktywizowanie dziecka, do tego celu wykorzystywana jest drama, pantomima oraz zabawy muzyczno- ruchowe.

Uczestnik koła staje się nie tylko aktorem, ale również  choreografem, a tym samym dzieckiem świadomym swojej wartości  i  pełnym wiary we własne siły.

Komentowanie jest wyłączone.