• Bajkoterapia

Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu we wszystkich Oddziałach Przedszkolnych.

Bajkoterapia ma charakter kompensacyjny i pocieszający, przynosi uspokojenie i redukcję lęku. Zaspokaja potrzeby psychiczne dzieci, szczególnie potrzebę miłości i poczucia bezpieczeństwa. Magiczny sposób myślenia ułatwia dzieciom zrozumienie skutków zdarzeń i daje wsparcie, a szczęśliwe zakończenie zapewnia im radość i optymizm. Dzieci zaczynają wyjaśniać sobie świat, próbują oceniać postacie oraz zastanawiać się nad ich zachowaniem.

Czytanie dzieciom uczy je odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Uwrażliwia dzieci na los innych, uczy tolerancji i empatii.

Cele ogólne:
– wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
– pobudzanie kreatywności i wyobraźni u dzieci,
– kształtowanie nawyku słuchania i opowiadania.

 

 

Komentowanie jest wyłączone.