EEG Biofeedback

EEG Biofeedback

Od roku szkolnego 2021/2022 nasza szkoła w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferuje terapię EEG Biofeedback. Biofeedback to skrót od ang. słów „biologiczne sprzężenie zwrotne”. Jest to nowoczesna metoda mająca na celu usprawnienie pracy mózgu.

Metoda ta znajduje szerokie zastosowanie między innymi w:

– zaburzeniach neurologicznych (np. padaczka),

– zaburzeniach psychologicznych:

  • ADHD
  • Zaburzenia koncentracji uwagi
  • Dysleksja, dysgrafia
  • Autyzm
  • Zaburzenia snu
  • Zaburzenia pamięci

– zaburzeniach psychiatrycznych (np. depresja, stany lękowe, nerwice).

Ilość zaproponowanych przez terapeutę spotkań zależna jest od opracowanej diagnozy i deficytów uczestnika.

Cele zajęć:

– stymulacja funkcji poznawczych,

– usprawnianie koncentracji uwagi,

– zmniejszenie napięcia emocjonalnego,

– poprawa samooceny,

– lepsze radzenie sobie ze stresem,

– poprawa samokontroli,

– zwiększenie efektywności w pracy,

– wpływ na świadomą kontrolę nad emocjami,

– wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego i biernego.

Komentowanie jest wyłączone.