EEG Biofeedback

Rok szkolny 2023/24

Nasza szkoła w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferuje terapię EEG Biofeedback. Głównym celem terapii jest pobudzenie aktywności uczniów oraz ich możliwości poznawczych poprzez wspomaganie rozwoju przy pomocy nowoczesnych metod diagnozy i terapii. Biofeedback jest metodą stymulującą rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny uczniów objętych terapią.

Metoda ta znajduje szerokie zastosowanie między innymi w: 

  • zaburzeniach neurologicznych (np. padaczka), 

  • zaburzeniach psychologicznych: ADHD, zaburzenia koncentracji uwagi, dysleksja, dysgrafia, Autyzm, zaburzenia snu, zaburzenia pamięci,
  • zaburzeniach psychiatrycznych (np. depresja, stany lękowe, nerwice).

Głównymi celami zajęć są:

• wyciszenie psychiczne i emocjonalne,

• nabycie umiejętności relaksowania się,

• poprawa stanu zdrowia psychicznego,

• nabycie umiejętności panowania nad emocjami,

• synchronizacja półkul mózgowych,

• zwiększenie możliwości umysłu,

• usprawnianie koncentracji uwagi, 

Trening ma szerokie zastosowanie w terapii problemów uczenia się, zaburzeń koncentracji uwagi oraz zaburzeń zachowania. Trenujący uczy się panować nad swoimi falami mózgowymi w procesie samouczenia się za pomocą sprzężenia zwrotnego. Sprzężenie zwrotne polega na natychmiastowej i ciągłej informacji o pracy mózgu pod postacią wideogry. Informacja ta pomaga w procesie uczenia się jak samemu harmonizować fale mózgowe.

 


EEG Biofeedback

Od roku szkolnego 2021/2022 nasza szkoła w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferuje terapię EEG Biofeedback. Biofeedback to skrót od ang. słów „biologiczne sprzężenie zwrotne”. Jest to nowoczesna metoda mająca na celu usprawnienie pracy mózgu.

Metoda ta znajduje szerokie zastosowanie między innymi w:

– zaburzeniach neurologicznych (np. padaczka),

– zaburzeniach psychologicznych:

  • ADHD
  • Zaburzenia koncentracji uwagi
  • Dysleksja, dysgrafia
  • Autyzm
  • Zaburzenia snu
  • Zaburzenia pamięci

– zaburzeniach psychiatrycznych (np. depresja, stany lękowe, nerwice).

Ilość zaproponowanych przez terapeutę spotkań zależna jest od opracowanej diagnozy i deficytów uczestnika.

Cele zajęć:

– stymulacja funkcji poznawczych,

– usprawnianie koncentracji uwagi,

– zmniejszenie napięcia emocjonalnego,

– poprawa samooceny,

– lepsze radzenie sobie ze stresem,

– poprawa samokontroli,

– zwiększenie efektywności w pracy,

– wpływ na świadomą kontrolę nad emocjami,

– wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego i biernego.

Komentowanie jest wyłączone.