• Warsztaty matematyczne

To dodatkowe zajęcia edukacyjne skierowane do chętnych uczniów klas III-VI zainteresowanych matematyką, lubiących zabawy z matematyką. W zajęciach mogą brać udział nie tylko uczniowie zdolni, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania matematyczne, ale i uczniowie słabsi, którzy poprzez udział w grach i zabawach matematycznych będą wzmacniali wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności. Udział w zajęciach dzieci z niepełnosprawnościami pozwoli na równoważenie szans edukacyjnych, umożliwi rozwój strefy poznawczej i emocjonalnej.

Zajęcia mają na celu:

 • rozbudzanie zainteresowań i wiedzy matematycznej uczniów,
 • doskonalenie sprawności rachunkowej,
 • uczenie matematycznego porządku,
 • uczenie wyciągania wniosków z wykonywanych ćwiczeń,
 • rozwijanie wytrwałości w dochodzeniu do poprawnego rozwiązywania zadania,
 • poszerzanie horyzontów myślenia,
 • rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej,
 • zachęcanie do rozwiązywania łamigłówek, krzyżówek, rebusów,
 • uczenie tworzenia nowych wersji zadania, poprzez zmianę warunków w nim zawartych,
 • uczenie dostrzegania w treści zadania informacji nie podanych wprost,
 • wykorzystanie wiedzy matematycznej w życiu codziennym (zegar, kalendarz, jednostki czasu, miary, pojemności, liczenie pieniędzy),
 • uczenie niekonwencjonalnych sposobów dochodzenia do poprawnego wyniku,
 • wzmacnianie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań i stwarzania możliwości odnoszenia sukcesów,
 • poszerzania umiejętności społecznych
 • podnoszenia zdolności komunikacyjnych
 • poprawienie tempa pracy i umiejętności koncentrowania się nad zadaniami
 • budowanie  pozytywnej samooceny i adekwatnego poczucia własnej wartości ucznia
 • czytanie poleceń ze zrozumieniem i czytanie informacji,
 • integracja uczniów niepełnosprawnych z uczniami pełnosprawnymi.

Na zajęcia uczęszcza siedmiu uczniów rozwijając swoje talenty matematyczne. Warsztaty odbywają się cyklicznie raz w tygodniu i trwają przez jedną godzinę lekcyjną.

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia prowadzi Małgorzata Ewa Tokarewicz

Komentowanie jest wyłączone.