Taniec

Rok szkolny 2023/24

„Taniec” to zajęcia prowadzone w oddziale przedszkolnym B „Smerfy” przez mgr Martę Zaleską w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Podczas zajęć przedszkolaki poznają tańce integracyjne oraz różne układy taneczne do muzyki klasycznej i rozrywkowej. Dzieci interpretują również muzykę we własny sposób poprzez improwizacje muzyczno-ruchowe.

Cele ogólne:

 •     doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej,
 •     rozwijanie płynności i estetyki ruchu,
 •     kształtowanie ekspresji twórczej,
 •     rozwijanie zainteresowań dzieci,
 •     kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej,
 •     poszerzanie umiejętności społecznych,
 •     podnoszenie zdolności komunikacyjnych,
 •     umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności,
 •     socjalizacja i integracja grupy,
 •     stwarzanie sytuacji do odnoszenia przez uczniów sukcesu,
 •     wspieranie rozwoju emocjonalnego,
 •     stymulacja ogólnego rozwoju dziecka.

 

 

ZAJĘCIA TANECZNE W GRUPIE C ,,ŻABKI”

Zajęcia mają na celu spełnienie potrzeb dzieci i rozwój ich zainteresowań w zakresie tańca. Podczas zajęć tanecznych przedszkolaki uczą się układów tanecznych do znanych im, a także nowych, piosenek. Zabawa przy muzyce pozwala na ekspresję oraz usprawnia cechy motoryczne, a także zaspokaja naturalną potrzebę ruchu. Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo.


CELE:

poszerzanie umiejętności społecznych,

podnoszenie zdolności komunikacyjnych,

stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości,

zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu,

rozwijanie i kształcenie poczucia rytmu i słuchu,

usprawnianie koordynacji ruchowej,

doskonalenie cech motorycznych,

rozwijanie płynności i estetyki ruchu,

wyzwalanie radości z obcowania z muzyką,

rozwijanie ekspresji ruchowej,

kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny,

budzenie wiary we własne zdolności i możliwości,

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.

Aleksandra Sokołowicz

 


Taniec

1×45 minut tygodniowo

Grupa: Bączki

 

Cele główne:

 • kształtowanie i rozwijanie umiejętności twórczych oraz uzdolnień plastycznych i muzycznych dzieci poprzez różnorodne działania artystyczne,
 • pobudzanie umiejętności, ekspresji wrażliwości u dzieci,
 • rozwijanie twórczej postawy, kreatywności oraz poczucia estetyki,
 • wzbudzanie zainteresowania muzyką i tańcem,
 • aktywizowanie przekonania we własne zdolności, możliwości oraz umiejętności.

Komentowanie jest wyłączone.