• Socjoterapia

Socjoterapia jest efektywną formą pomocy psychologiczno–pedagogicznej skierowanej do dzieci i młodzieży. Jej istota polega na tym, że w odpowiednio dobranej grupie rówieśników organizuje się różnorodne aktywności uruchamiające procesy interpersonalne i grupowe. Zajęcia socjoterapeutyczne zakładają wykorzystanie czynników społecznego oddziaływania i rozwijanie relacji interpersonalnych. Mają cele terapeutyczne, edukacyjne i rozwojowe. Ponadto rozwijają właściwości psychiczne, pozwalając lepiej zrozumieć siebie i innych. Głównym zadaniem socjoterapii jest dostarczenie doświadczeń korekcyjnych przeciwstawnych doznanym urazom i sprzyjające odreagowanie nagromadzonych napięć, czyli cel terapeutyczny.

Zajęcia odbywają się od września 2023 roku w klasach V-VI w grupie integracyjnej, w wymiarze jednej godziny tygodniowo. W spotkaniach uczestniczą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, co wpływa na wzajemną integrację grupy oraz wspomaga proces komunikacji pomiędzy uczniami.

Julita Sakowicz

Komentowanie jest wyłączone.