Klub młodego matematyka

Klub młodego matematyka – rok szkolny 2021/2022

Podczas zajęć „Klubu młodego matematyka” uczniowie zdobyli wiedzę w sposób kreatywny, prowadzili obliczenia, szacowali wyniki w sytuacjach praktycznych. Wyszukiwali informacje z różnych źródeł, także z Internetu. Uczyli się dostrzegać przydatności wiedzy matematycznej w życiu codziennym. Eksperymentowali, szukali różnych rozwiązań stawianych przed nimi problemów. Mieli możliwość uczenia się matematyki poprzez zabawę.


Klub młodego matematyka – rok szkolny 2020/2021
Podczas zajęć ,,Klubu młodego matematyka’’ uczniowie klasy III mogą poszerzać swoje zainteresowania matematyką,  utrwalać  wiadomości i umiejętności matematyczne, kształtować postawę twórczą, rozwijać pomysłowość w myśleniu i działaniu.
 

Komentowanie jest wyłączone.