• Logopedia

Rok szkolny 2023/24

Logopedia

Terapia logopedyczna w naszej szkole prowadzona jest w formie indywidualnej i grupowej. Na zajęcia terapii logopedycznej uczniowie są kwalifikowani na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz na podstawie badań przesiewowych, które są przeprowadzane przez logopedę na początku każdego roku szkolnego.

W ramach terapii logopedycznej dzieci wykonują ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to m.in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową. Ważnym ćwiczeniem jest usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków.

Reedukacja wad wymowy obejmuje korygowanie wadliwych głosek i wywoływanie głosek prawidłowych, a następnie ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach oraz mowie spontanicznej. Zajęcia logopedyczne mają na celu także wzbogacanie słownika dzieci, umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej, ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.