Warsztaty umiejętności uczenia się

Warsztaty rozwijające umiejętność uczenia się.

Podczas warsztatów rozwijających umiejętność uczenia się realizowanych w ramach projektu „Kompetentna i kreatywna szkoła – projekt edukacyjno–rozwojowy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie” uczniowie klas I-III oraz IV-VIII zdobywali wiadomości i umiejętności odnośnie efektywnego uczenia się, zapamiętywania, robienia czytelnych notatek. Dzieci ćwiczyły koncentrację, kreatywność, logiczne myślenie, rozwijały wyobraźnię. Poznały także metody szybkiego czytania i uczenia się. Podczas zajęć doskonalona była praca zespołowa i umiejętności społeczne. Warsztaty prowadzone były aktywnymi metodami, z wykorzystaniem gier i zabaw edukacyjnych.

 

Komentowanie jest wyłączone.