Programowanie

Od września 2022 roku realizowane są zajęcia z zakresu programowania w klasach I-III w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zajęcia prowadzone są w grupie integracyjnej. W zajęciach uczestniczą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, co wpływa na wzajemną integrację grupy oraz wspomaga proces komunikacji pomiędzy uczniami.

W czasie zajęć pracujemy na programach takich jak Scratch, Blocky Games, CodyRoby oraz wykorzystujemy różnorodne techniki pracy offline. Dzieci uczą się programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych, czyli układania i programowania algorytmów, organizowania, wyszukiwania i udostępniania informacji, jak również posługiwania się aplikacjami komputerowymi i wieloma programami online.

Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć zwraca szczególną uwagę na indywidualizację nauczania oraz osiąganie sukcesu przez każdego ucznia. Jest to możliwe dzięki pozwoleniu uczniom dokonywania samodzielnych wyborów aplikacji, postaci, skryptów, stopnia trudności zadań, etc.

Dzięki wprowadzeniu elementów programowania uczniowie:

nabywają umiejętność posługiwania się algorytmami nie tylko na lekcjach zajęć robotyki,

rozwijają logiczne myślenie i wnioskowanie,

współpracują w grupie,

przyswajają zasady tworzenia programu komputerowego oraz gier,

nabywają umiejętności bezpiecznego poruszania się w Sieci, radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń płynących z Internetu oraz wykorzystywania jego zasobów.

Inspiracją do stworzenia zajęć był fakt, iż w naszej placówce uczą się dzieci ze środowisk wiejskich, które maja ograniczony dostęp do komputera i Internetu. Nowoczesne wyposażenie nasze pracowni w sprzęt komputerowy daje im możliwość rozwoju swoich pasji oraz zainteresowań.

Paulina Iwaszkiewicz

Komentowanie jest wyłączone.