Programowanie

Rok szkolny 2023/24

Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 odbywają się w grupach przedszkolnych „C” i „D”.

Podczas zajęć dzieci kształtują umiejętność odkodowywania informacji, odczytywania i rozumienia symboli, znaków oraz samodzielnego tworzenia różnych kodów. Rozwijana jest umiejętność logicznego myślenia, analizowania oraz wnioskowania. Wykonywane zadania wpływają na rozwój pamięci, koncentracji, spostrzegawczości i cierpliwości. Kształtowana jest wyobraźnia, a także organizacja w przestrzeni.

Wspólne rozwiązywanie zadań pozytywnie wpływa na integrację grupy, podnosi zdolności komunikacyjne i społeczne.

Wykorzystywane są różnorodne środki dydaktyczne, m.in. mata edukacyjna „Kodowanie na dywanie”, monitor interaktywny, klocki „Korbo”, Ozoboty – roboty do nauki programowania, różnorodne karty pracy.

 

Od września 2023 roku realizowane są zajęcia z zakresu programowania w klasach I-III w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zajęcia prowadzone są w grupie integracyjnej. W zajęciach uczestniczą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, co wpływa na wzajemną integrację grupy oraz wspomaga proces komunikacji pomiędzy uczniami.

W czasie zajęć pracujemy na programach takich jak Scratch, Blocky Games, CodyRoby oraz wykorzystujemy różnorodne techniki pracy offline. Dzieci uczą się programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych, czyli układania i programowania algorytmów, organizowania, wyszukiwania i udostępniania informacji, jak również posługiwania się aplikacjami komputerowymi i wieloma programami online.

Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć zwraca szczególną uwagę na indywidualizację nauczania oraz osiąganie sukcesu przez każdego ucznia. Jest to możliwe dzięki pozwoleniu uczniom dokonywania samodzielnych wyborów aplikacji, postaci, skryptów, stopnia trudności zadań, etc.

Dzięki wprowadzeniu elementów programowania uczniowie:

– nabywają umiejętność posługiwania się algorytmami nie tylko na lekcjach zajęć robotyki,

– rozwijają logiczne myślenie i wnioskowanie,

– współpracują w grupie,

– przyswajają zasady tworzenia programu komputerowego oraz gier,

– nabywają umiejętności bezpiecznego poruszania się w Sieci, radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń płynących z Internetu oraz wykorzystywania jego zasobów.

Inspiracją do stworzenia zajęć był fakt, iż w naszej placówce uczą się dzieci ze środowisk wiejskich, które maja ograniczony dostęp do komputera i Internetu. Nowoczesne wyposażenie nasze pracowni w sprzęt komputerowy daje im możliwość rozwoju swoich pasji oraz zainteresowań.

Paulina Iwaszkiewicz

 


Od września 2022 roku realizowane są zajęcia z zakresu programowania w klasach I-III w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zajęcia prowadzone są w grupie integracyjnej. W zajęciach uczestniczą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, co wpływa na wzajemną integrację grupy oraz wspomaga proces komunikacji pomiędzy uczniami.

W czasie zajęć pracujemy na programach takich jak Scratch, Blocky Games, CodyRoby oraz wykorzystujemy różnorodne techniki pracy offline. Dzieci uczą się programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych, czyli układania i programowania algorytmów, organizowania, wyszukiwania i udostępniania informacji, jak również posługiwania się aplikacjami komputerowymi i wieloma programami online.

Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć zwraca szczególną uwagę na indywidualizację nauczania oraz osiąganie sukcesu przez każdego ucznia. Jest to możliwe dzięki pozwoleniu uczniom dokonywania samodzielnych wyborów aplikacji, postaci, skryptów, stopnia trudności zadań, etc.

Dzięki wprowadzeniu elementów programowania uczniowie:

nabywają umiejętność posługiwania się algorytmami nie tylko na lekcjach zajęć robotyki,

rozwijają logiczne myślenie i wnioskowanie,

współpracują w grupie,

przyswajają zasady tworzenia programu komputerowego oraz gier,

nabywają umiejętności bezpiecznego poruszania się w Sieci, radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń płynących z Internetu oraz wykorzystywania jego zasobów.

Inspiracją do stworzenia zajęć był fakt, iż w naszej placówce uczą się dzieci ze środowisk wiejskich, które maja ograniczony dostęp do komputera i Internetu. Nowoczesne wyposażenie nasze pracowni w sprzęt komputerowy daje im możliwość rozwoju swoich pasji oraz zainteresowań.

Paulina Iwaszkiewicz

Komentowanie jest wyłączone.