• Robotyka

Od września 2020 roku realizowane są zajęcia z zakresu robotyki w 2 grupach w klasach I-IV w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

W czasie zajęć pracujemy na programach takich ja: Scratch, Blocky Games, CodyRoby oraz wykorzystujemy różnorodne techniki pracy offline. Dzieci uczą się programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych, czyli układania i programowania algorytmów, organizowania, wyszukiwania i udostępniania informacji, jak również posługiwania się aplikacjami komputerowymi i wieloma programami online.

Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć zwraca szczególną uwagę na indywidualizację nauczania oraz osiąganie sukcesu przez każdego ucznia. Jest to możliwe dzięki pozwoleniu uczniom dokonywania samodzielnych wyborów aplikacji, postaci, skryptów, stopnia trudności zadań, etc.

Dzięki wprowadzeniu elementów programowania uczniowie:

– nabywają umiejętność posługiwania się algorytmami nie tylko na lekcjach zajęć robotyki,

– rozwijają logiczne myślenie i wnioskowanie,

– współpracują w grupie,

– przyswajają zasady tworzenia programu komputerowego oraz gier,

– nabywają umiejętności bezpiecznego poruszania się w Sieci, radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń płynących z Internetu oraz wykorzystywania jego zasobów.

 

Andrzej Klim

Komentowanie jest wyłączone.