• Robotyka

Rok szkolny 2023/24

Od września 2023 roku realizowane są zajęcia z zakresu robotyki w oddziale przedszkolnym „D”, klasach I-III oraz IV-VIII w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zajęcia prowadzone są w grupie integracyjnej. W zajęciach uczestniczą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, co wpływa na wzajemną integrację grupy oraz wspomaga proces komunikacji pomiędzy uczniami.

Dzieci od najmłodszych lat wiedzą jak poruszać się w cyfrowym świecie i wykazują duże zainteresowanie komputerami, dlatego warto nauczyć je mądrze z nich korzystać. Celem głównym zajęć jest rozwijanie kompetencji informatycznych z robotyki uczniów/uczennic oraz przekazanie im wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw konstrukcji maszyn, podstaw automatyki i robotyki. W nauczaniu zarówno informatyki jak i innych przedmiotów ważne jest kształtowanie umiejętności efektywnego wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Należy również skłonić młodego człowieka do logicznego, algorytmicznego myślenia oraz kreatywnego rozwiązywania problemów.

Zajęcia pozwolą dzieciom zdobyć umiejętności samodzielnego tworzenia programów umożliwiających m. in. sterowanie urządzeń, zabezpieczania komputerów przed niepowołanym dostępem oraz wzrost umiejętności multimedialnych. Praca podczas zajęć ma również spowodować podniesienie umiejętność uczenia się, wzrost kreatywności, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, wzrost umiejętności prowadzenia swobodnych konwersacji oraz korzystania z fachowej dokumentacji technicznej.

Paulina Iwaszkiewicz

 


Od września 2022 roku realizowane są zajęcia z zakresu robotyki w oddziale przedszkolnym „D”, klasach I-III oraz IV-VI w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zajęcia prowadzone są w grupie integracyjnej. W zajęciach uczestniczą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, co wpływa na wzajemną integrację grupy oraz wspomaga proces komunikacji pomiędzy uczniami.

Dzieci od najmłodszych lat wiedzą jak poruszać się w cyfrowym świecie i wykazują duże zainteresowanie komputerami, dlatego warto nauczyć je mądrze z nich korzystać. Celem głównym zajęć jest rozwijanie kompetencji informatycznych z robotyki uczniów/uczennic oraz przekazanie im wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw konstrukcji maszyn, podstaw automatyki i robotyki. W nauczaniu zarówno informatyki jak i innych przedmiotów ważne jest kształtowanie umiejętności efektywnego wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Należy również skłonić młodego człowieka do logicznego, algorytmicznego myślenia oraz kreatywnego rozwiązywania problemów.

Zajęcia pozwolą dzieciom zdobyć umiejętności samodzielnego tworzenia programów umożliwiających m. in. sterowanie urządzeń, zabezpieczania komputerów przed niepowołanym dostępem oraz wzrost umiejętności multimedialnych. Praca podczas zajęć ma również spowodować podniesienie umiejętność uczenia się, wzrost kreatywności, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, wzrost umiejętności prowadzenia swobodnych konwersacji oraz korzystania z fachowej dokumentacji technicznej.

Paulina Iwaszkiewicz

Komentowanie jest wyłączone.