• Gimnastyka Smyka

„Gimnastyka Smyka” to zajęcia dla dzieci z oddziału przedszkolnego B „Smerfy”. Prowadzone są przez mgr Martę Zaleską w wymiarze jednej godziny tygodniowo w oparciu o materiały udostępnione w ramach ogólnopolskiej akcji „ZDROWO I SPORTOWO” – projekt edukacji i aktywizacji sportowej dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy 0-3).
 Cele ogólne:
 • propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci,
 • zapobieganie wielu chorobom i poprawa odporności,
 • utrwalenie zdrowych nawyków,
 • poprawa pamięci i koncentracji,
 • nauka zasad fair play oraz współpracy w grupie,
 • poszerzanie umiejętności społecznych,
 • podnoszenie zdolności komunikacyjnych,
 • umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności,
 • socjalizacja i integracja grupy,
 • stwarzanie sytuacji do odnoszenia przez uczniów sukcesu,
 • wspieranie rozwoju emocjonalnego,
 • stymulacja ogólnego rozwoju dziecka.

Komentowanie jest wyłączone.