• Koło języka rosyjskiego

Koło języka rosyjskiego przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Ilość godzin tygodniowo: 1.

Celem zajęć jest zgłębianie wiedzy z zakresu leksyki, gramatyki, składni oraz ortografii języka rosyjskiego. Uczniowie poznają również ciekawostki o kulturze i historii Rosji. 

Podstawowe metody nauczania:

– stworzenie środowiska językowego,

– metoda porównawcza w nauczaniu języków słowiańskich,

– metoda skojarzeniowa,

– metoda inscenizacji.

Komentowanie jest wyłączone.