• Koło języka rosyjskiego

Rok szkolny 2023/24

Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 odbywają się w grupach przedszkolnych „C” i „D”.

Dzieci, poprzez wspólną zabawę, oglądanie bajek, słuchanie piosenek oraz wykonywanie prac plastycznych poznają podstawowe słownictwo w języku rosyjskim oraz zapoznają się z kulturą Rosji.

Nauka języka obcego prowadzi do rozwoju pamięci, wyobraźni oraz kreatywności. Dzieci czerpią radość i satysfakcję z możliwości poznawania kultury innego państwa.

Podstawową formą pracy jest działalność grupowa, co pozytywnie wpływa na integrację, podnosi zdolności komunikacyjne i społeczne.

 


Koło języka rosyjskiego przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Ilość godzin tygodniowo: 1.

Celem zajęć jest zgłębianie wiedzy z zakresu leksyki, gramatyki, składni oraz ortografii języka rosyjskiego. Uczniowie poznają również ciekawostki o kulturze i historii Rosji. 

Podstawowe metody nauczania:

– stworzenie środowiska językowego,

– metoda porównawcza w nauczaniu języków słowiańskich,

– metoda skojarzeniowa,

– metoda inscenizacji.

Komentowanie jest wyłączone.