• Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego z certyfikowanymi uprawnieniami do prowadzenia tego typu zajęć. Zajęcia przeznaczone są uczniom, którzy mają wady postawy ciała (tj. skrzywienia kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i poprzecznej, zniekształcone kolana i stopy, deformację układu kostnego ramion), lub posiadają braki w zdolnościach motorycznych i koordynacyjnych. Zajęcia prowadzone są w grupach nie większych niż 5 osób. Taka niewielka grupa pozwala na dokładną obserwację i analizę efektów pracy uczniów.

Do głównych zadań należy:

  • wyrównywanie wad postawy ciała,

  • podnoszenie sprawności fizycznej,

  • poprawa zdolności motorycznych i koordynacyjnych,

  • rozciąganie mięśni przykurczonych, napinanie rozluźnionych.

Po osiągnięciu zamierzonych efektów uczniowie opuszczają zajęcia i są obserwowani przez rodziców oraz nauczyciela wychowania fizycznego – sprawdzają oni, czy rezultaty się utrzymują, czy nie trzeba przywrócić zajęć.

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia są prowadzone przez mgr Karolinę Kostko oraz mgr Grzegorza Makala.

Komentowanie jest wyłączone.