• Psycholog

Rok szkolny 2023/2024
Psycholog:
mgr Aneta Lisowska
mgr Beata Żukowska
mgr Mariola Wojno


Psycholog

Najważniejszym celem pracy psychologa szkolnego jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz zapewnienie wsparcia rodzicom i nauczycielom. Każdy członek społeczności szkolnej  – uczeń, nauczyciel i rodzic, może zwrócić się do psychologa po pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości , uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy.

Psycholog: 

 • Diagnozuje potencjalne możliwości ucznia oraz trudności emocjonalne ucznia;
 • Prowadzi zajęcia z uczniami;
 • Prowadzi zajęcia z klasami – integracyjne, psychoedukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające kompetencje społeczne;
 • Prowadzi rozmowy terapeutyczne;
 • Prowadzi indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym;
 • Udziela porad wychowawczych;
 • Udziela informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowuje oddziaływania rodzicielskie;
 • Udziela wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych, kieruje do specjalistów w zależności od potrzeb;
 • Podejmuje interwencje wychowawcze;
 • Udziela wsparcia w sytuacjach trudnych i konfliktowych;
 • Wspiera nauczycieli oraz wychowawców;

Cele realizowane podczas zajęć z psychologiem:

 • kompleksowe stymulowanie rozwoju w celu dostarczenia koniecznych rozwojowo doświadczeń,
 • rozwój funkcji intelektualnych,
 • praca nad sferą emocjonalną i społeczną dziecka,
 • stymulowanie funkcji poznawczych: pamięć, uwaga, myślenie,
 • stymulowanie umiejętności współdziałania i naśladowania,
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

 

Komentowanie jest wyłączone.