Koło przyrodnicze dla klasy 5

Zajęcia koła przyrodniczego przeznaczone dla uczniów kl. V pozwalają rozwijać samodzielność w dochodzeniu do wiedzy, ciekawość poznawczą oraz zainteresowania przyrodnicze poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń i obserwacji. Pogłębiają umiejętności analizowania i wnioskowania, uczą współdziałania w zespole, jak również pomagają w zagospodarowaniu czasu wolnego tak, aby nie było w nim miejsca na nudę.

Uczestnicy projektu poznali jakie mamy rodzaje odczynów substancji sprawdzając je na substancjach codziennego użytku. Odkryli czym jest płyn, który nie spełnia hydrodynamicznego prawa Newtona. Wykrywali obecność skrobi w produktach spożywczych przy pomocy próby jodoskrobiowej, zapoznali się z chromatografią bibułową jako metodą rozdziału mieszanin za pomocą której zbadali skład czarnego atramentu. Świetnie bawili się sprawdzając przewodnictwo wodne w łodygach kwiatów, pobierając próbki z przyszkolnego strumyczka, tworząc preparaty, a następnie je badając. Uczniowie byli zaskoczeni, jak niektóre produkty spożywcze wpływają na nasz organizm.

Przedstawione w fotorelacji doświadczenia to tylko część zaplanowanych eksperymentów. Kolejne w przyszłym semestrze 🙂

Komentowanie jest wyłączone.