• Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Rok szkolny 2023/24

 


Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

W naszej szkole odbywają się zajęcia z treningu umiejętności społecznych. Każda z grup (młodsza i starsza)  liczy po 10 osób. Wśród uczestników są tzw. ‘wzory’, czyli osoby, które wspomagają prowadzącego- trenera (osobę, która odbyła certyfikowane szkolenie) w procesie kształtowania zachowań społecznie aprobowanych i pożądanych- poprawienie funkcjonowania w społeczeństwie. Osoby te wspierają tych uczestników, którzy nie posiedli tych umiejętności lub nie w pełni potrafią stosować je w praktyce- niejednokrotnie są to osoby z dysfunkcjami rozwojowymi.

Udział w zajęciach wspomaga uczestników w rozwijaniu umiejętności w następujących obszarach: radzenie sobie z uczuciami, zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki.

Spotkania mają formę treningu grupowego, który opiera się na założeniach kognitywnego nauczania. W praktyce oznacza to, że podczas treningów dzieci i młodzież rozwijają umiejętności społeczne bazując na konkretnej wiedzy, którą zdobyły podczas spotkań. Trener dostosowuje stopień zaawansowania zajęć  do wieku, deficytów, jak i już nabytych umiejętności dzieci i młodzieży. Wskazana jest ogólna myśl przewodnia dotycząca programu, jednak już sposób ich realizacji- nie, co daje szeroki wachlarz związany z doborem form i metod pracy, a co za tym idzie- możliwościami kreatywnego oddziaływania, co ma wpływ na atrakcyjność i przystępność zajęć, jak i ich skuteczność.

Komentowanie jest wyłączone.