Nauczyciele i pracownicy

Dyrektor

mgr Janusz Pawłowski

Wicedyrektor

mgr Izabela Eichler – Macutkiewicz

dr Monika Krawiel

 

Oddział przedszkolny A

mgr Marta Zaleska – wychowawca

mgr Anna Omielan – nauczyciel

Małgorzata Paszko – pomoc nauczyciela

Oddział przedszkolny B

mgr Justyna Zbrzeźniak – wychowawca

Weronika Sewastianik – pomoc nauczyciela 

Oddział przedszkolny C

mgr Marta Ignatowicz – wychowawca

mgr Ewa Andryszak – wychowawca

Klaudia Sadkowska – pomoc nauczyciela 

Oddział przedszkolny D

mgr Julita Sakowicz – wychowawca

mgr Marta Cholewo – wychowawca

Monika Dowgiert – pomoc nauczyciela

Klasa I

mgr Marta Chitruszko – wychowawca

mgr Mariola Wojno – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Klasa II

mgr Justyna Maksimczyk – wychowawca

mgr Agnieszka Michalska – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Klasa III

mgr Justyna Leosz – wychowawca

mgr Aneta Lisowska – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Klasa IV

mgr Monika Izbicka – wychowawca, WDŻ

dr Monika Krawiel – język polski

mgr Sebastian Sendrowski – język angielski, historia, technika

mgr Magdalena Małyszko – matematyka

mgr Grzegorz Makal – wychowanie fizyczne

mgr Alicja Siemienowicz – religia

mgr Justyna Maksimczyk – przyroda

mgr Paulina Iwaszkiewicz – informatyka

mgr Krzysztof Zaniewski – muzyka

mgr Hanna Usovich – język rosyjski

mgr Marta Cholewo – plastyka

Klasa V

mgr Magdalena Kaczyńska – wychowawca, nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Hanna Usovich – język polski

mgr Monika Izbicka – historia, WDŻ

mgr Sebastian Sendrowski – język angielski, technika

mgr Magdalena Małyszko – matematyka

mgr Grzegorz Makal – wychowanie fizyczne

mgr Alicja Siemienowicz – religia

mgr Anna Omielan – biologia

mgr Marlena Szydłowska – geografia

mgr Paulina Iwaszkiewicz – informatyka

mgr Krzysztof Zaniewski – muzyka

mgr Hanna Usovich – język rosyjski

mgr Marta Cholewo – plastyka

Klasa VI

mgr Sebastian Sendrowski – wychowawca, język angielski, historia, technika

mgr Sylwia Mironiuk – nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Marta Wilczewska – język polski

mgr Magdalena Małyszko – matematyka

mgr Grzegorz Makal – wychowanie fizyczne

mgr Alicja Siemienowicz – religia

mgr Justyna Maksimczyk – biologia

mgr Paulina Iwaszkiewicz – informatyka

mgr Krzysztof Zaniewski – muzyka

mgr Marlena Szydłowska – geografia

mgr Hanna Usovich – język rosyjski

mgr Monika Izbicka – WDŻ

mgr Marta Cholewo – plastyka

Klasa VII

mgr Grzegorz Makal – wychowawca, wychowanie fizyczne

mgr Paulina Kondrat – nauczyciel współorganizujący kształcenie

dr Monika Krawiel – język polski

mgr Monika Izbicka – historia

mgr Sebastian Sendrowski – język angielski

mgr Magdalena Małyszko – matematyka

mgr Marlena Szydłowska – geografia, chemia

mgr Marta Zaleska – informatyka

mgr Alicja Siemienowicz – religia

mgr Krzysztof Zaniewski – muzyka

mgr Justyna Maksimczyk – biologia

mgr Hanna Usovich – język rosyjski

mgr Marta Cholewo – plastyka

Klasa VIII

mgr  Magdalena Małyszko – wychowawca, matematyka, fizyka

mgr  Marta Wilczewska – nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Hanna Usovich – WOS, język rosyjski

dr Monika Krawiel –  język polski

mgr Edyta Płocharczyk – język angielski, doradztwo zawodowe

mgr Marlena Szydłowska – geografia, chemia

mgr Marta Zaleska – informatyka

mgr Justyna Maksimczyk – biologia

mgr Grzegorz Makal – wychowanie fizyczne

mgr Alicja Siemienowicz – religia

mgr Paulina Iwaszkiewicz – EDB

mgr Monika Izbicka – historia

Pedagog

mgr Izabela Eichler – Macutkiewicz

Psycholog

mgr Beata Żukowska

mgr Aneta Lisowska

mgr Mariola Wojno

mgr Sylwia Mironiuk

Biblioteka

mgr Małgorzata Tokarewicz

Logopeda

mgr Izabela Eichler – Macutkiewicz

mgr Anna Omielan

mgr Paulina Chodkowska

mgr Agnieszka Michalska

Terapeuta SI

mgr Marlena Szydłowska

mgr Agnieszka Deresz

Religia prawosławna

mgr ks. Łukasz Ławreszuk

Komentowanie jest wyłączone.