Nauczyciele i pracownicy

Dyrektor

mgr Janusz Pawłowski

Wicedyrektor

mgr Izabela Eichler – Macutkiewicz

dr Monika Krawiel

 

Oddział przedszkolny A

mgr Marta Zaleska – wychowawca

mgr Anna Omielan – nauczyciel

Małgorzata Paszko – pomoc nauczyciela

Oddział przedszkolny B

mgr Justyna Toczydłowska-Zbrzeźniak wychowawca

Joanna Kowalik – pomoc nauczyciela 

Oddział przedszkolny C

mgr Małgorzata Urban wychowawca

Monika Dowgiert – pomoc nauczyciela 

Oddział przedszkolny D

mgr Marta Ignatowicz – wychowawca

Klasa I

mgr Justyna Maksimczykwychowawca

mgr Hanna Usovich nauczyciel wspomagający

Klasa II

mgr Angelika Szpakowskawychowawca

mgr Agnieszka Makosz nauczyciel wspomagający

 

Klasa III

mgr Paulina Iwaszkiewicz – wychowawca

Klasa IV

mgr Ewa Woronowiczwychowawca, nauczyciel wspomagający

Angelika Kowalewska  język polski, historia

mgr Edyta Płocharczyk język angielski

mgr Anna Mielnicka matematyka

mgr Grzegorz Makal wychowanie fizyczne

mgr Alicja Siemienowicz  religia

mgr Justyna Maksimczyk przyroda

mgr Marta Zaleska – informatyka

mgr Sylwia WojciechowskaStefaniak – muzyka, plastyka  

mgr Hanna Usovich – język rosyjski

mgr Andrzej Klim – technika

Klasa V

Angelika Kowalewska wychowawca, język polski, historia

mgr Edyta Płocharczyk język angielski

mgr Anna Mielnicka matematyka

mgr Grzegorz Makal wychowanie fizyczne

mgr Alicja Siemienowicz  religia

mgr Justyna Maksimczyk biologia

mgr Marta Zaleska – informatyka

mgr Sylwia WojciechowskaStefaniak – muzyka, plastyka 

mgr Hanna Usovich – język rosyjski

mgr Andrzej Klim – technika

Klasa VI

mgr Grzegorz Makalwychowawca, wychowanie fizyczne

mgr Marlena Szydłowska nauczyciel wspomagający, geografia

dr Monika Krawiel język polski

mgr Edyta Płocharczyk język angielski

mgr Grzegorz Makal-  wychowanie fizyczne  

mgr Anna Mielnicka matematyka

Angelika Kowalewska – historia

mgr Marta Zaleska-  informatyka

mgr Alicja Siemienowicz  religia

mgr Sylwia Wojciechowska–Stefaniak – muzyka, plastyka

mgr Justyna Maksimczyk – biologia

mgr Hanna Usovich – język rosyjski

mgr Andrzej Klim – technika

Klasa VII

mgr Marta Chitruszkowychowawca, nauczyciel wspomagający

dr Monika Krawiel –  język polski

mgr Edyta Płocharczyk język angielski

mgr Ewa Woronowicz język rosyjski

mgr Anna Mielnicka matematyka, fizyka

mgr Izabela Eichler-Macutkiewicz doradztwo zawodowe

mgr Ławreszuk Łukasz historia

mgr Marlena Szydłowska – geografia, chemia

mgr Justyna Maksimczyk biologia

mgr Grzegorz Makal wychowanie fizyczne

mgr Alicja Siemienowicz religia

mgr Sylwia Wojciechowska–Stefaniak – muzyka, plastyka

mgr Marta Zaleska – informatyka

Klasa VIII

mgr Edyta Płocharczyk – wychowawca

mgr Beata Iwanowska nauczyciel wspomagający

dr Monika Krawiel język polski

mgr Ewa Woronowicz język rosyjski

mgr Edyta Płocharczyk język angielski

mgr Anna Mielnicka matematyka, fizyka

mgr Paulina Iwaszkiewicz edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Izabela Eichler-Macutkiewicz doradztwo zawodowe

mgr Marta Zaleska informatyka

mgr Marlena Szydłowska – chemia, geografia

Angelika Kowalewska WOS

mgr Łukasz Ławreszuk – historia

mgr Alicja Siemienowicz religia

mgr Justyna Maksimczyk – biologia

mgr Grzegorz Makal – wychowanie fizyczne

Pedagog

mgr Izabela Eichler – Macutkiewicz

Psycholog

mgr Beata Iwanowska

Biblioteka

mgr Justyna Maksimczyk, mgr Teresa Stefanowicz

Logopeda

mgr Izabela Eichler – Macutkiewicz

mgr Anna Omielan

 

mgr Justyna Leosz – urlop macierzyński

mgr Katarzyna Sarosiek – urlop macierzyński

Komentowanie jest wyłączone.