• Terapia ręki

Rok szkolny 2023/24

 

Terapia ręki – zajęcia realizowane w grupie „Żabki”


W trakcie zajęć uczniowie doskonalą sprawność ruchową poprzez gimnastykę, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy barkowej. Rozwijają zręczność bawiąc się piłeczkami, balonikami, woreczkami wypełnionymi ryżem. Usprawniają ruchy rąk wykonując ćwiczenia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik. Bardzo ważnym elementem podczas zajęć jest usprawnianie nadgarstka oraz ruchomości wszystkich stawów palców, wzmacnianie mięśni palców i dłoni np. przez nawlekanie koralików, zwijanie kuleczek z bibuły, wycinanie. Dzieci podczas zajęć ćwiczą wytwarzanie prawidłowego chwytu pęsetowego oraz rozwijają płynne ruchy pisarskie.

Cele główne:

– doskonalenie zdolności manipulacyjnych dłoni,
– rozwijanie świadomości własnego ciała,
– usprawnianie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów rąk,

– opanowanie prawidłowych wzorców posturalnych i ruchowych, prawidłowej postawy ciała,
– poprawa stabilizacji centralnej oraz sprawności ruchowej całej kończyny górnej,
– kształtowanie umiejętności prawidłowego chwytu,
– regulowanie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej,
– wzmacnianie koncentracji uwagi na czynnościach manualnych,
– poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– rozwijanie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego, umiejętności manualnych i samoobsługowych,
– stymulowanie do prawidłowego odbioru bodźców dotykowych w obrębie rąk,
– rozwijanie wrażliwości sensorycznej,
– rozwinięcie motywacji i aktywności grafomotorycznej,
– efektywne wykonywanie ruchów drobnych, posługiwanie się narzędziami,
– właściwa dynamika ruchu.

 

Terapia ręki – grupa sówki

 


Terapia ręki

1x w tygodniu – 45 minut

Zajęcia realizowane w grupie Żabki

 

Główce cele:

– usprawnienie motoryki dużej i małej,

– doskonalenie współpracy oko-ręka,

– wspomaganie czucia głębokiego oraz powierzchniowego,

– nauka prawidłowej postawy ciała,

– rozwijanie precyzji wykonywanych ruchów,

– prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim.

 

W trakcie zajęć wzmacniamy napięcie całego ciała, usprawniamy mięśnie brzucha i grzbietu, kończyn poprzez: skłony, przysiady, ćwiczenia oddechowe, turlanie się, rysowanie nogami po ścianie, taniec itp.

Rozwijamy sprawność manualną przez: grę w ringo, kręgle, przeciąganie liny, malowanie dłońmi, zabawy sensoplastyczne: przesypywanie piasku, ryżu, zabawy z piaskiem kinetycznym, ciastoliną, plasteliną itp.

Wykonujemy prace plastyczne usprawniając umiejętności manipulacyjne.

Komentowanie jest wyłączone.