Płatności

Opłaty za Dożywianie

PAŹDZIERNIK 2021:

 

Przedszkole – 120,-  zł

                        + zajęcia dodatkowe – 20,-

Klasy I – VIII – 90,00  zł

Pracownicy – 110,00  zł

 

Opłat za obiady można dokonywać na nr konta:

12 2490 0005 0000 4600 2584 3047

W tytule proszę podawać imię, nazwisko i klasę do której uczęszcza uczeń oraz miesiąc za który jest wpłata.

Dodatkowe informacje – sekretariat  tel.  85 711 15 25

 

Opłat za zajęcia dodatkowe można dokonywać na nr konta:

11 2490 0005 0000 4600 4140 9237

Komentowanie jest wyłączone.