WAŻNA INFORMACJA!

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie ustalam 18 i 19 stycznia 2021 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Szkoła w tych dniach jest czynna w godzinach 7-15 w zakresie opieki nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych w sytuacji braku możliwości zapewnienia jej w domu.

Zapewniamy żywienie, nie organizujemy dowozów.

Pozdrawiam – dyrektor szkoły Janusz Pawłowski

Komentowanie jest wyłączone.