Zapytanie ofertowe

Dyrektor Szkoły Podstawowej z siedzibą w Janowszczyźnie nr 42 , 16-100 Sokółka w porozumieniu z Organem Prowadzącym szkołę  zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Opracowanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie, (część istniejąca i rozbudowywana) i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dodatkowe opracowanie) dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją powyższego zadania”

Załączniki:

>> pobierz komplet załączników (zip) <<

Komentowanie jest wyłączone.