Literatura Przedszkolaka

Literatura Przedszkolaka

 

Zajęcia „Literatura Przedszkolaka” odbywają się 1 raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny zegarowej. Na zajęcia uczęszcza 25 dzieci z oddziałów przedszkolnych B i C .

Celem zajęć jest umożliwienie dzieciom częstszego kontaktu z książką, poznawanie utworów literatury dziecięcej oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych już od najmłodszych lat.

Zajęcia są  prowadzone różnymi metodami:
-głośne czytanie utworów przez bibliotekarza jak również uczniów z Koła Przyjaciół Biblioteki, rozmowy na temat przeczytanych opowiadań lub wykonanie pracy plastycznej;
-słuchanie utworów czytanych przez profesjonalnych lektorów;
-oglądanie książek, czasopism dla dzieci, utworów sfilmowanych, występów rówieśników;
– recytacja utworów wierszowanych przez uczestników zajęć;
– twórcze zabawy z lekturą w powiązaniu  ze swobodną ekspresją muzyczną, ruchową
i językową.

Tematyka utworów była dostosowana do pory roku oraz obchodzonych rocznic i świąt.

 

Komentowanie jest wyłączone.