Koło języka angielskiego kl. I-II

Koło języka angielskiego

klasy I-II

1. Ogólna charakterystyka programu:

Koło języka angielskiego dla klasy pierwszej i drugiej powstało w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły. Celami nauczania jest opanowanie przez uczniów podstaw komunikacyjnych języka, zaznajomienie się z systemem fonetycznym, poszerzenie wiedzy w zakresie sprawności kulturoznawczej oraz przygotowanie i zmotywowanie do dalszej nauki języka angielskiego w kolejnych etapach edukacyjnych.

Na zajęcia przeznaczona jest jedna godzina tygodniowo.

2. Formy pracy:

  • ćwiczenia komunikacyjne,

  • praca w grupie kierowana przez nauczyciela,

  • praca indywidualna,

  • praca w parach.

Regularne uczestnictwo w zajęciach koła języka angielskiego powinno przynieść następujące efekty. Uczestnik:

– rozszerzy słownictwo,

– utrwali umiejętne stosowanie struktur gramatyczno- leksykalnych,

– rozwinie poprawną wymowę,

– wzbogaci wiadomości o krajach anglojęzycznych,

– rozwinie kreatywność,

– pokona nieśmiałość związaną z wypowiedzią ustną,

– efektywnie spędzi czas wolny.

Komentowanie jest wyłączone.