Koło gier planszowych

PROGRAM KOŁA GIER PLANSZOWYCH DLA KLASY I oraz III

 

Zajęcia odbywają się w Sali lekcyjnej lub na świeżym powietrzu w klasie I oraz III.

Współczesne gry przy zachowaniu prostoty zasad, zapewniają grającym spory wysiłek umysłowy, napięcie związane z rywalizacją, a często także poszerzają wiedzę uczniów min.   z zakresu przyrody , wiedzy o Polsce i innych krajach,  historii, języka polskiego czy matematyki. Gry planszowe umożliwiają wybór i realizacje własnej strategii, zaskakują, wciągają, pozwalają na żywą interakcję ze współzawodnikami, ale także odprężają, przynoszą wiele radości. Uczą logicznego myślenia i przewidywania ruchów przeciwnika oraz stanowią doskonałe narzędzie motywujące ucznia do pracy, szczególnie tego nieśmiałego lub przekonanego o swoim braku zdolności w danej dziedzinie.

CELE ZAJĘĆ:

  • Rozwijanie zainteresowań uczniów grami planszowymi
  • Rozwijanie wyobraźni oraz ćwiczenie pamięci
  • Kształtowanie relacji społecznych poprzez pracę w grupach
  • Rozwijanie logicznego myślenia
  • Poszerzanie wiadomości z różnych dziedzin nauki
  • Rozwijanie zdolności językowych i matematycznych
  • Kształcenie umiejętności współzawodnictw , zdrowej rywalizacji

Komentowanie jest wyłączone.