Koło edukacyjne

Koło edukacyjne  – kl.IV

Program koła  przeznaczony jest dla uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przyrody i matematyki. Aby proces nauczania przyniósł pożądane  efekty, a przede wszystkim był ciekawy dla ucznia, zajęcia maja charakter obserwacyjny i doświadczalny. Samodzielne wykonanie prostych doświadczeń, określenie ich wyników i sformułowanie wniosków pozwolą na zainteresowanie uczniów  zjawiskami przyrodniczymi, umożliwią angażowanie w proces poznawczy  wszystkich zmysłów, co ułatwi zrozumienie i zapamiętanie zagadnień. Zajęcia  odbywają się raz w tygodniu. Uczestnicy koła  korzystają z narzędzi TIK, takich jak:  podłoga interaktywna, monitor interaktywny, tablica interaktywna, komputery. Podczas zajęć  są stosowane metody aktywizujące z wykorzystaniem  licznych środków dydaktycznych (gry edukacyjne, plansze interaktywne, programy multimedialne, multipodręczniki, anaglify, okulary 3d ).  Zajęcia o charakterze badawczym  zapoznają  dzieci z podstawami biologii, fizyki i chemii, oraz poszerzą ich wiedzę z zakresu matematyki .

Komentowanie jest wyłączone.