• Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Zajęcia są organizowane z myślą o uczniach, dla których matematyka jest nauką trudną. Uczniowie bojąc się matematyki nie lubią jej i nie uczą się jej i tym sposobem mają coraz większe zaległości. Wynikiem tego jest strach przed każdą lekcją i negatywna ocena. Zajęcia są skierowane do uczniów klas IV -VIII mających problemy z opanowaniem materiału nauczania z matematyki. Na zajęciach przełamujemy strach przed matematyką, uzupełniamy braki w wiadomościach matematycznych i przygotowujemy uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym.

Komentowanie jest wyłączone.