Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka rosyjskiego

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka rosyjskiego są skierowane do uczniów klasy VIII. Zajęcia mają na celu rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, czytania i pisania oraz kształtowanie poczucia pewności siebie przy komunikacji z użyciem języka rosyjskiego. Uczniowie mają możliwość podczas zajęć poszerzyć słownictwo oraz utrwalić zagadnienia gramatyczne.

Komentowanie jest wyłączone.