Przedszkole

ODDZIAŁY  PRZEDSZKOLNE  W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  W JANOWSZCZYŹNIE

 

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat

(R. Fulghum)

 

W naszej szkole funkcjonują cztery oddziały przedszkolne:

,,A” Bączki – liczba dzieci: 23, wychowawca: Marta Zaleska

,,B” Smerfy – liczba dzieci: 23 wychowawca: Justyna Zbrzeźniak

,,C” Żabki – liczba dzieci: 24, wychowawcy: Marta Ignatowicz i Ewa Andryszak

„D” Sówki – liczba dzieci: 22, wychowawca: Julita Sakowicz

 

            Na co dzień stwarzamy naszym wychowankom  warunki  do  przeżywania bogatych doświadczeń  społecznych i  intelektualnych. Dzieci  mają możliwość  wzrastania w przyjaznej atmosferze, uczą się przez zabawę, odkrywają swoje talenty  i  predyspozycje. Przykładamy dużą wagę do nauki  samodzielności, myślenia oraz działania w sposób kreatywny.  Naszym założeniem jest kształtowanie postawy tolerancji, empatii oraz szacunku do siebie i drugiego człowieka. Dzieci często uczestniczą w wycieczkach szkolnych, spacerach oraz zabawach na świeżym powietrzu. Realizujemy liczne programy edukacyjne, które aktywizują i wzbogacają dziecięcą ciekawość świata. Organizujemy szkolne konkursy o różnorodnej tematyce.

Ramowy rozkład dnia:

6.30 – 8.00 Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela; czynności higieniczno-porządkowe;
8.00 – 8.30 Śniadanie;
8.30 – 9.00 Zabawy kierowane przez nauczyciela, praca indywidualna z dzieckiem;
9.00 – 9.30 Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z podstawą programową;
9.30 – 11.00 Zabawy ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu, spacer, czynności higieniczno-porządkowe;
11.00 – 11.30 Obiad;
11.30 – 13.30 Relaksacja (3,4-latki);

Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z podstawą programową; zabawy stymulujące aktywność dziecka; praca indywidualna z dzieckiem; zabawy w kącikach zainteresowań; zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne (5,6-latki);

czynności higieniczno-porządkowe;

13.30 – 14.00 Podwieczorek;
14.00 – 16.30 Zajęcia dodatkowe i opiekuńcze; zabawy swobodne oraz zabawy edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela;

Zajęcia dodatkowe:

 • rytmika
 • choreoterapia
 • logorytmika
 • język angielski
 • język francuski
 • język rosyjski
 • literatura przedszkolaka
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia plastyczne i konstrukcyjne
 • sensoplastyka
 • religia
 • bajkoterapia
 • terapia ręki
 • gry planszowe
 • gry i zabawy
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia na placu zabaw

Zajęcia specjalistyczne:

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia hortiterapeutyczne
 • hipoterapia
 • trening umiejętności społecznych
 • zajęcia metodami integracji sensorycznej
 • zajęcia z psychologiem
 • gimnastyka korekcyjna

Opieka:

 • wszystkim dzieciom zamieszkałym poza miejscowością Janowszczyzna oferujemy bezpłatny przejazd do szkoły oraz ze szkoły szkolnymi busami

Komentowanie jest wyłączone.