Nauczyciele i pracownicy

Dyrektor

mgr Janusz Pawłowski

Wicedyrektor

mgr Izabela Eichler – Macutkiewicz

dr Monika Krawiel

Oddział przedszkolny A

mgr Justyna Zbrzeźniak – wychowawca

Małgorzata Paszko – pomoc nauczyciela

Oddział przedszkolny B

mgr Marta Zaleska – wychowawca

mgr Marta Cholewo – wychowawca

Monika Dowgiert – pomoc nauczyciela 

Oddział przedszkolny C

mgr Julita Sakowicz – wychowawca

Klaudia Sadkowska – pomoc nauczyciela 

Oddział przedszkolny D

mgr Marta Ignatowicz wychowawca

mgr Ewa Andryszak wychowawca

Natalia Chwiedźko – pomoc nauczyciela

Klasa I

mgr Justyna Leoszwychowawca

mgr Aneta Lisowska – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Klasa II

mgr Marta Chitruszko – wychowawca

mgr Anna Maliszewska nauczyciel współorganizujący kształcenie

Klasa III

mgr Justyna Maksimczyk wychowawca

Aleksandra Sokołowicz – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Klasa IV

mgr Edyta Płocharczykwychowawca, język angielski

mgr Małgorzata Tokarewicznauczyciel współorganizujący kształcenie

dr Monika Krawiel – język polski

mgr Hanna Usovich język rosyjski

mgr Magdalena Małyszko matematyka, technika

mgr Paulina Iwaszkiewicz – informatyka

mgr Justyna Maksimczyk przyroda

mgr Grzegorz Makal wychowanie fizyczne

mgr Alicja Siemienowicz religia

mgr Sebastian Sendrowski – historia

mgr Monika Izbicka – WDŻ

mgr Marta Cholewo – plastyka

mgr Krzysztof Zaniewski – muzyka

Klasa V

mgr Monika Izbickawychowawca, historia, WDŻ

dr Monika Krawiel  język polski

mgr Sebastian Sendrowski język angielski

mgr Magdalena Małyszko matematyka, technika

mgr Grzegorz Makal wychowanie fizyczne

mgr Alicja Siemienowicz  religia

mgr Paulina Iwaszkiewicz informatyka

mgr Krzysztof Zaniewski – muzyka

mgr Hanna Usovich – język rosyjski

mgr Marta Cholewo – plastyka

Aleksandra Sokołowicz – geografia

mgr Justyna Maksimczyk – biologia

Klasa VI

mgr Magdalena Kaczyńskawychowawca, nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Hanna Usovich  język polski, język rosyjski

mgr Sebastian Sendrowski język angielski

mgr Magdalena Małyszko matematyka, technika

mgr Grzegorz Makal wychowanie fizyczne

mgr Alicja Siemienowicz  religia

mgr Anna Omielan biologia

Aleksandra Sokołowicz – geografia

mgr Marta Zaleska informatyka

mgr Krzysztof Zaniewski – muzyka

mgr Hanna Usovich – język rosyjski

mgr Monika Izbickahistoria, WDŻ

mgr Marta Cholewo – plastyka

Klasa VII

mgr Sebastian Sendrowski wychowawca, język angielski

mgr Karolina Kostko – nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Hanna Usovich język polski, język rosyjski

mgr Magdalena Małyszko matematyka, fizyka

mgr Grzegorz Makal wychowanie fizyczne

mgr Alicja Siemienowicz  religia

mgr Anna Omielan biologia

mgr Paulina Iwaszkiewicz informatyka

mgr Krzysztof Zaniewski – muzyka

Aleksandra Sokołowicz – geografia

M. Izbicka historia, WDŻ

mgr Marta Cholewo – plastyka

mgr Sebastian Sendrowski – język angielski

mgr Magdalena Kaczyńska – chemia

Klasa VIII

mgr Grzegorz Makalwychowawca, wychowanie fizyczne

mgr Paulina Kondrat nauczyciel współorganizujący kształcenie

dr Monika Krawiel język polski

mgr Sebastian Sendrowski język angielski, WOS

mgr Magdalena Małyszko matematyka, fizyka

mgr Magdalena Kaczyńskachemia

mgr Marta Zaleska –  informatyka

mgr Alicja Siemienowicz  religia

mgr Krzysztof Zaniewski – muzyka

mgr Marta Cholewo – plastyka

mgr Edyta Płocharczyk – doradztwo zawodowe

mgr Anna Omielan – biologia

Aleksandra Sokołowicz – geografia

mgr Hanna Usovich – język rosyjski

mgr Paulina Iwaszkiewicz – EDB

Monika Izbicka – historia, WDŻ

Pedagog

mgr Izabela Eichler – Macutkiewicz

Psycholog

mgr Aneta Lisowska

mgr Beata Żukowska

Biblioteka

mgr Małgorzata Tokarewicz

Logopeda

mgr Izabela Eichler – Macutkiewicz

mgr Anna Omielan

mgr Anna Maliszewska

mgr Monika Zaborska

Terapeuta SI

mgr Marta Chitruszko

Religia prawosławna

mgr ks. Łukasz Ławreszuk

Komentowanie jest wyłączone.