Nauczyciele i pracownicy

Rok szkolny 2023/2024

Dyrektor

mgr Janusz Pawłowski

Wicedyrektor

mgr Izabela Eichler – Macutkiewicz

dr Monika Krawiel

Oddział przedszkolny A

mgr Justyna Zbrzeźniak wychowawca

mgr Małgorzata Urbannauczyciel

Małgorzata Paszko – pomoc nauczyciela

Oddział przedszkolny B

mgr Marta Zaleska – wychowawca

mgr Małgorzata Urbannauczyciel

Joanna Kowalik – pomoc nauczyciela 

Oddział przedszkolny C

mgr Marta Kozłowska – wychowawca

mgr Aleksandra Sokołowicznauczyciel

Klaudia Sadkowska – pomoc nauczyciela 

Oddział przedszkolny D

mgr Ewa Andryszak wychowawca

Natalia Chwiedźko – pomoc nauczyciela

Klasa I

mgr Julita Sakowiczwychowawca

mgr Joanna Grzybek – nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Edyta Płocharczyk – język angielski

mgr Paulina Iwaszkiewicz – edukacja informatyczna

mgr Karolina Kostko – wychowanie fizyczne

mgr Anna Usowicz język rosyjski

mgr Alicja Siemienowicz religia

Klasa II

mgr Justyna Leosz – wychowawca

mgr Beata Żukowska nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Karolina Kostko – nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Edyta Płocharczyk – język angielski

mgr Paulina Iwaszkiewicz – edukacja informatyczna

mgr Karolina Kostko – wychowanie fizyczne

mgr Anna Usowicz język rosyjski

mgr Alicja Siemienowicz religia

Klasa III

mgr Ewa Giełda – wychowawca

mgr Anna Maliszewska – nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Marta Chitruszko – nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Sebastian Sendrowski – język angielski

mgr Paulina Iwaszkiewicz – edukacja informatyczna

mgr Grzegorz Makal – wychowanie fizyczne

mgr Anna Usowicz język rosyjski

mgr Alicja Siemienowicz religia

Klasa IV

mgr Justyna Maksimczykwychowawca, przyroda, nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Anna Usowicznauczyciel współorganizujący kształcenie

Anna Gromacka – język polski

mgr Anna Usowicz język rosyjski

mgr Katarzyna Sarosiek matematyka

mgr Magdalena Małyszko technika

mgr Marta Zaleska – informatyka

mgr Grzegorz Makal wychowanie fizyczne

mgr Alicja Siemienowicz religia

mgr Sebastian Sendrowski – historia, język angielski

mgr Monika Izbicka – WDŻ

mgr Justyna Leosz – plastyka

mgr Katarzyna Giba, od 5 lutego Anna Kędyś-Arent – muzyka

Klasa V

mgr Edyta Płocharczykwychowawca, język angielski

mgr Małgorzata Tokarewicz – nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Paulina Kondrat – nauczyciel współorganizujący kształcenie

dr Monika Krawiel  język polski

mgr Magdalena Małyszko matematyka, technika

mgr Grzegorz Makal wychowanie fizyczne

mgr Alicja Siemienowicz  religia

mgr Paulina Iwaszkiewicz informatyka

mgr Katarzyna Giba, od 5 lutego Anna Kędyś-Arentmuzyka

mgr Anna Usowicz – język rosyjski

mgr Justyna Leosz – plastyka

mgr Aleksandra Sokołowicz – geografia

mgr Anna Omielan – biologia

Klasa VI

mgr Monika Izbickawychowawca, historia, WDŻ, nauczyciel współorganizujący kształcenie

dr Monika Krawiel  język polski

mgr Sebastian Sendrowski język angielski

mgr Anna Usowicz  język rosyjski

mgr Magdalena Małyszko matematyka, technika

mgr Grzegorz Makal wychowanie fizyczne

mgr Alicja Siemienowicz  religia

mgr Anna Omielan biologia

mgr Paulina Kondrat – geografia

mgr Paulina Iwaszkiewicz informatyka

mgr Katarzyna Giba, od 5 lutego Anna Kędyś-Arentmuzyka

mgr Anna Usowicz – język rosyjski

mgr Anna Usowicz – plastyka

Klasa VII

mgr Magdalena Kaczyńska wychowawca, chemia, nauczyciel współorganizujący kształcenie

Anna Gromacka język polski

mgr Sebastian Sendrowski – język angielski

mgr Ewa Giełda język rosyjski

mgr Magdalena Małyszko matematyka

mgr Katarzyna Sarosiek – fizyka

mgr Grzegorz Makal wychowanie fizyczne

mgr Alicja Siemienowicz  religia

mgr Anna Omielan biologia

mgr Marta Zaleska informatyka

mgr Katarzyna Giba, od 5 lutego Anna Kędyś-Arentmuzyka

mgr Aleksandra Sokołowicz – geografia

mgr Monika Izbickahistoria, WDŻ

mgr Anna Usowicz – plastyka

mgr Edyta Płocharczykzajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

Klasa VIII

mgr Sebastian Sendrowskiwychowawca, język angielski, historia, WOS

mgr Katarzyna Sarosiek nauczyciel współorganizujący kształcenie

Anna Gromacka język polski

mgr Magdalena Małyszko matematyka, fizyka

mgr Magdalena Kaczyńskachemia

mgr Paulina Iwaszkiewicz –  informatyka

mgr Alicja Siemienowicz  religia

mgr Katarzyna Giba, od 5 lutego Anna Kędyś-Arentmuzyka

mgr Anna Usowicz – plastyka

mgr Anna Omielan – biologia

mgr Aleksandra Sokołowicz – geografia

mgr Ewa Giełda – język rosyjski

mgr Paulina Iwaszkiewicz – EDB

mgr Monika Izbicka – WDŻ

mgr Edyta Płocharczykzajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

Pedagog specjalny

mgr Izabela Eichler – Macutkiewicz

dr Monika Krawiel

Psycholog

mgr Aneta Lisowska

mgr Beata Żukowska

mgr Mariola Wojno

Biblioteka

mgr Małgorzata Tokarewicz

Logopeda

mgr Izabela Eichler – Macutkiewicz

mgr Anna Omielan

mgr Anna Maliszewska

mgr Monika Zaborska

mgr Jolanta Słowińska

Terapeuta SI

mgr Marta Chitruszko

mgr Magdalena Kaczyńska

mgr Izabela Eichler – Macutkiewicz

Religia prawosławna

mgr ks. Łukasz Ławreszuk

 


 

Rok szkolny 2022/2023

Dyrektor

mgr Janusz Pawłowski

Wicedyrektor

mgr Izabela Eichler – Macutkiewicz

dr Monika Krawiel

Oddział przedszkolny A

mgr Justyna Zbrzeźniak – wychowawca

Małgorzata Paszko – pomoc nauczyciela

Oddział przedszkolny B

mgr Marta Zaleska – wychowawca

mgr Marta Cholewo – wychowawca

Monika Dowgiert – pomoc nauczyciela 

Oddział przedszkolny C

mgr Julita Sakowicz – wychowawca

Klaudia Sadkowska – pomoc nauczyciela 

Oddział przedszkolny D

mgr Marta Ignatowicz wychowawca

mgr Ewa Andryszak wychowawca

Natalia Chwiedźko – pomoc nauczyciela

Klasa I

mgr Justyna Leoszwychowawca

mgr Aneta Lisowska – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Klasa II

mgr Marta Chitruszko – wychowawca

mgr Anna Maliszewska nauczyciel współorganizujący kształcenie

Klasa III

mgr Justyna Maksimczyk wychowawca

Aleksandra Sokołowicz – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Klasa IV

mgr Edyta Płocharczykwychowawca, język angielski

mgr Małgorzata Tokarewicznauczyciel współorganizujący kształcenie

dr Monika Krawiel – język polski

mgr Hanna Usovich język rosyjski

mgr Magdalena Małyszko matematyka, technika

mgr Paulina Iwaszkiewicz – informatyka

mgr Justyna Maksimczyk przyroda

mgr Grzegorz Makal wychowanie fizyczne

mgr Alicja Siemienowicz religia

mgr Sebastian Sendrowski – historia

mgr Monika Izbicka – WDŻ

mgr Marta Cholewo – plastyka

mgr Krzysztof Zaniewski – muzyka

Klasa V

mgr Monika Izbickawychowawca, historia, WDŻ

dr Monika Krawiel  język polski

mgr Sebastian Sendrowski język angielski

mgr Magdalena Małyszko matematyka, technika

mgr Grzegorz Makal wychowanie fizyczne

mgr Alicja Siemienowicz  religia

mgr Paulina Iwaszkiewicz informatyka

mgr Krzysztof Zaniewski – muzyka

mgr Hanna Usovich – język rosyjski

mgr Marta Cholewo – plastyka

Aleksandra Sokołowicz – geografia

mgr Justyna Maksimczyk – biologia

Klasa VI

mgr Magdalena Kaczyńskawychowawca, nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Hanna Usovich  język polski, język rosyjski

mgr Sebastian Sendrowski język angielski

mgr Magdalena Małyszko matematyka, technika

mgr Grzegorz Makal wychowanie fizyczne

mgr Alicja Siemienowicz  religia

mgr Anna Omielan biologia

Aleksandra Sokołowicz – geografia

mgr Marta Zaleska informatyka

mgr Krzysztof Zaniewski – muzyka

mgr Hanna Usovich – język rosyjski

mgr Monika Izbickahistoria, WDŻ

mgr Marta Cholewo – plastyka

Klasa VII

mgr Sebastian Sendrowski wychowawca, język angielski

mgr Karolina Kostko – nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Hanna Usovich język polski, język rosyjski

mgr Magdalena Małyszko matematyka, fizyka

mgr Grzegorz Makal wychowanie fizyczne

mgr Alicja Siemienowicz  religia

mgr Anna Omielan biologia

mgr Paulina Iwaszkiewicz informatyka

mgr Krzysztof Zaniewski – muzyka

Aleksandra Sokołowicz – geografia

M. Izbicka historia, WDŻ

mgr Marta Cholewo – plastyka

mgr Sebastian Sendrowski – język angielski

mgr Magdalena Kaczyńska – chemia

Klasa VIII

mgr Grzegorz Makalwychowawca, wychowanie fizyczne

mgr Paulina Kondrat nauczyciel współorganizujący kształcenie

dr Monika Krawiel język polski

mgr Sebastian Sendrowski język angielski, WOS

mgr Magdalena Małyszko matematyka, fizyka

mgr Magdalena Kaczyńskachemia

mgr Marta Zaleska –  informatyka

mgr Alicja Siemienowicz  religia

mgr Krzysztof Zaniewski – muzyka

mgr Marta Cholewo – plastyka

mgr Edyta Płocharczyk – doradztwo zawodowe

mgr Anna Omielan – biologia

Aleksandra Sokołowicz – geografia

mgr Hanna Usovich – język rosyjski

mgr Paulina Iwaszkiewicz – EDB

Monika Izbicka – historia, WDŻ

Pedagog

mgr Izabela Eichler – Macutkiewicz

Psycholog

mgr Aneta Lisowska

mgr Beata Żukowska

Biblioteka

mgr Małgorzata Tokarewicz

Logopeda

mgr Izabela Eichler – Macutkiewicz

mgr Anna Omielan

mgr Anna Maliszewska

mgr Monika Zaborska

Terapeuta SI

mgr Marta Chitruszko

Religia prawosławna

mgr ks. Łukasz Ławreszuk

Komentowanie jest wyłączone.