– Koło Młodego Przyrodnika

Koło Młodego Przyrodnika

Realizacja zajęć przyrodniczych przyczynia się  do rozbudzenia ciekawości poznawczej, a także inspirowania do twórczego myślenia oraz rozwijania zainteresowań i pasji. Koło Młodego Przyrodnika rozwija kreatywność, umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy zespołowej.

Sposoby osiągania celów:

  • przeprowadzanie doświadczeń przyrodniczych w szkole i w terenie,

  • wycieczki oraz spacery,

  • oglądanie filmów edukacyjnych przybliżających otaczający nas świat przyrody,

  • wykorzystywanie przyrządów do przeprowadzania badań i obserwacji, np. lupy, lornetki,

  • wykorzystywanie Internetu, programów komputerowych, atlasów, książek edukacyjnych, ćwiczeń, kart pracy w pogłębianiu wiedzy.

Komentowanie jest wyłączone.